Kotkan Vellamossa järjestetään 1.–3.11.2017 kansainvälinen konferenssi International Young Scientists Conference 2017, jonne on kutsuttu nuoria tutkijoita eri puolilta maailmaa. Kyseessä on ITMO Universityn – Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics – sekä University of Amsterdamin yhteisesti toteuttama tieteellinen tapahtuma, jonka järjestelyissä on mukana myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).

Vararehtori Mirja Toikka kertoo yhteistyön olevan osoitus Xamkin vahvasta informaatioteknologian osaamisesta sekä tuloksekkaasta Venäjä-yhteistyöstä.

– Venäjä-osaaminen on Xamkin strateginen valinta ja olemme tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä ITMO Universityn ja muiden venäläisten yhteistyökorkeakoulujemme kanssa. On luottamuksen osoitus, että ammattikorkeakouluna pääsimme mukaan toteuttamaan tätä tapahtumaa.

Mirja Toikan lisäksi tilaisuuden mahdollistamisessa ja toteutuksessa ovat Xamkista laajasti olleet mukana assistentti Anniina Rantamäki ja yliopettaja, FT Jari Kortelainen informaatioteknologian koulutusyksiköstä. Kategoriateoreettista logiikkaa, muun muassa moniarvoisuutta matematiikassa kuten sumeaa logiikkaa*), pitkään tutkinut Jari Kortelainen on yksi konferenssin pääluennoitsijoista ja puheenjohtajista. Hänellä on myös konferenssin sisällöllinen ja koordinointivastuu Xamkin osalta.

– Valmistelut ITMO Universityn ja University of Amsterdamin kanssa ovat sujuneet hyvin.  Erittäin positiivista on, että myös Xamkissa opetus- ja tutkimustyötä tekeviltä on viisi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Lisäksi olemme saaneet pääluennoitsijoiksi merkittäviä puhujia, esimerkiksi Suomen Akatemiasta pääjohtaja, professori Heikki Mannilan, ITMO Universitystä professori Alexander Boukhanovskyn ja Uumajan yliopistosta Ruotsista professori Patrik Eklundin. Kaukaisin luennoitsija on tohtori Carlos Gershenson Meksikosta (National Autonomous University of Mexico), Kortelainen kertoo.

– Konferenssi on uusi ja tervetullut avaus ammattikorkeakoulun koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisessä, toteaa tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Tavoitteena informaatioteknologian tutkimusyhteistyön edistäminen

International Young Scientists Conference on informaatioteknologian alan tieteellinen konferenssi, joka järjestetään joka vuosi eri maassa. Tavoitteena on vahvistaa erimaalaisten nuorten tutkijoiden verkostoitumista ja samalla edistää tulevaisuudessa tehtävää informaatioteknologian alan tutkimusyhteistyötä. Kuudetta kertaa järjestettävän konferenssin kohderyhmänä ovat maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä nuoret ammattilaiset.

Kotkaan odotetaan noin 60 nuorta tutkijaa, opiskelijaa ja luennoitsijaa eri puolilta maailmaa​. Konferenssiin osallistujat on kutsuttu ja tohtoriopiskelijat on valittu esittelemään tutkimustuloksiaan tieteellisen menettelyn kautta

Konferenssin teemana ovat suurteholaskenta ja simulaatiot (high-performance computing and simulation), erityisesti laskennallisen tieteen (computational science) sovellukset. Ohjelmaan sisältyy kahdeksan pääluentoa sekä tohtoriopiskelijoiden esityksiä omista tutkimusaiheistaan. Konferenssiartikkelit käsittelevät seuraavia teemoja: eScience, eKnowledge, eEnvironments, eHealth, eSociety ja eCity. Lisäksi kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja kehitysjohtaja Terhi Lindholm tuovat konferenssiin Kotkan kaupungin tervehdykset.

Tarkemmat tiedot ja ohjelma konferenssin nettisivuilla: http://ysc.escience.ifmo.ru/

International Young Scientists Conference 2017 järjestetään yhteistyössä Digiverstaan kanssa. Digiverstas on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jonka kesto on 1.9.2017-31.8.2019. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Kymenlaakson liitto.

 

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka, 044 702 8372, mirja.toikka (at) xamk.fi
yliopettaja Jari Kortelainen, jari.kortelainen (at) xamk.fi

 

* Sumea logiikka käsittelee epätäsmälliset rajat omaavia joukkoja. Sen avulla toteutetaan tekoälyjärjestelmiä, muun muassa älykkäitä laitteita, kuten verenpainemittareita tai kodinkoneita, sekä päätöksentekoa parantavia tukijärjestelmiä.

 

Kuva Merikeskus Vellamosta: Timo Vesterinen