Mikä merkitys on nuoren hyvinvoinnilla? Kuinka se vaikuttaa nuoruusvuosiin ja oppimiseen? Miten sitä tuetaan koulujen ja oppilaitosten rakenteissa? Kuka kysyy, kuulee, kohtaa ja välittää? Kenellä on aikaa? Muun muassa näistä asioista puhutaan 14. ja 15. maaliskuuta valtakunnallisessa Uusi koulu -seminaarissa Mikkelissä.

Ohjelmassa on alustuksia, toiminnallisia menetelmiä, paneelikeskustelua, välineitä koulunuorisotyön rakenteiden arviointiin ja monialaiseen hyvinvointityöhön.  Mukana ovat muun muassa kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen puhumassa siitä, kuinka uusi koulu on rakentamassa toivomaamme tulevaisuutta sekä OAJ:n juristi Ira Hietanen-Tanskanen puhumassa koulusta, kodista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön rakenteiden laatukriteereitä käsittelevät projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela sekä Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi Kiilaskoski.

Torstaipäivän virallisen seminaariohjelman jälkeen osallistujat pääsevät myös halutessaan tutustumaan vasta toimintansa aloittaneeseen Saimaanportin yhtenäiskouluun.

Perjantaina järjestettävissä työpajoissa syvennytään useisiin koulunuorisotyön menetelmiin ja kasvattajayhteisöjen hyvinvointia tukeviin toimintoihin. Työpajaosiossa muun muassa järjestetään ensimmäinen Xamkin opiskelijahyvinvointiin keskittyä Hyvinvoiva nuori -paneeli.

Uusi Koulu -seminaari järjestetään nyt jo kahdettatoista kertaa. Sen järjestäjiä ovat Itä-Suomen aluehallintovirasto sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksella pidettävään seminaariin on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä.

Seminaarin koko ohjelma:  https://www.xamk.fi/uusikoulu2024
Lisätietoja:
Heikki Kantonen, TKI-asiantuntija, Juvenia, Xamk
etunimi.sukunimi@xamk.fi, 040 774 9246
Miikka Metsola, suunnittelija, Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimitut@avi.fi, 0295 016 046