Kymenlaaksolaiset nuoret pääsevät tekemään uusia tulkintoja sankareista viiden maan yhteistyöverkostossa seuraavien neljän vuoden ajan. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämässä kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan arvopohjaista, yhteisöllistä sankaruutta, osana arkea ja ekologisempaa elämäntyyliä.

(S)hero tarkoittaa sankaruutta sukupuoleen, ihonväriin tai sosiaaliseen taustaan katsomatta: kaikki ovat elämän sankareita ja jokaisella on tärkeä tarina kerrottavanaan.

– Lokakuussa alkava Time for (S)heroes -hanke yhdistää viimeisimmän teknologian, muotoilijoiden yrittäjyystaidot, elinikäisen oppimisen, inklusiivisuuden ja ekologisuuden. (S)herot ovat rohkeasti luovia, rehellisiä, aitoja ja tähtäävät positiiviseen muutokseen, Luovan talouden tutkimuspäällikkö Heini Haapaniemi Xamkista kertoo.

Suunnittelijoita ja taiteilijoita rohkaistaan olemaan sankareita ja johtamaan vihreää siirtymää, edistämään ja puhumaan kiertotalouden puolesta, vähentämään materiaalijätettä ja levittämään parhaita käytäntöjä kestävän muoti- ja pukusuunnittelun alalla kohti ekologisempaa elämäntyyliä.

Toisen asteen oppilaitokset mukana

Sankaruuden uusia tulkintoja työstetään draamamenetelmin toisen asteen oppilaitoksissa.

– Paikallisten nuorten mukaan kutsuminen sankaruutta tutkivaan draamaprosessiin ja siinä tuotettu inspiraatiomateriaali muotoilun lähtökohdaksi on uutta, Haapaniemi sanoo.

– Rakennamme yhteistä mielenmaisemaa etenkin sosiaalisen, kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta ja pyrimme vaikuttamaan ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.

Tavoitteena on tuottaa kiertotaloutta ja ekologisia materiaaleja hyödyntävää digitaalista muoti- ja pukusuunnittelua. Tämän lisäksi hankkeessa esitellään sankari(tar) -aiheisia muotoilu- ja taideteoksia, erityisesti installaatiotaidetta, jossa voi olla digitaalisia elementtejä.
– Hankkeessa testataan uudenlaisia tapoja käyttää digitaalisia hahmoja ja pukuja fyysisessä tilassa, vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa julkisissa tiloissa tai näyttelijöiden kanssa esityksessä, digitaalisen pukusuunnittelun erityisasiantuntija Maarit Kalmakurki Xamkista kertoo.

Parhaat ehdotukset tullaan valitsemaan residensseihin Espanjaan sekä Xamkin Kouvolan kampukselle ja Ankkapurhan luonnonkauniiseen miljööseen. Parhaat liikeideat mentoroidaan Tallinnan luovan alan yrityshautomossa. Näyttelyt järjestetään vuonna 2028 viidessä maassa. Lisäksi luvassa on pilotointia ja testausta läpi hankkeen. Kumppanit edustavat teknologia-, muotoilu- ja taidetoimijoita yrityksistä korkeakouluihin. Nelivuotista hanketta rahoittaa EU:n Luova Eurooppa -rahoitusohjelma.

Lisätietoja:

Heini Haapaniemi, tutkimuspäällikkö, Luova talous, Xamk, etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 0447028355

Maarit Kalmakurki, digitaalisen pukusuunnittelun erityisasiantuntija, lehtori, Xamk, etunimi.sukunimi@xamk,fi, p. 0503254831

Maarit Kalmakurki työskentelee digitaalisen pukusuunnittelun erityisasiantuntijana Xamkin Luova talous -yksikössä. Hän on myös lehtorina Xamkin uudessa Esiintymisasu ja digitaalinen puvustustus -koulutuksessa, joka alkaa keväällä 2025. Kuvaaja Harri Hinkka

 

 

Heini Haapaniemi on Xamkin Luova talous -yksikön tutkimuspäällikkö ja Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava.