LähiTapiola Kaakkois-Suomi pitää korkeatasoista koulutusta yhtenä tärkeimmistä välineistä tulevaisuuden hyvinvoinnin varmistamisessa ja lähti mukaan Xamkin varainkeruuseen 30.000 euron lahjoituksella. Lahjoitustilaisuudessa 21.11.2018 varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka kiitti LähiTapiola Kaakkois-Suomen liiketoimintajohtaja Esa Kalliota lahjoituksesta.

LähiTapiola Kaakkois-Suomi lahjoitti 30.000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle.

– LähiTapiola Kaakkois-Suomi toimii Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Yhtiön tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Yhtiön yksi keskeinen tavoite on omilla valinnoilla varmistaa sitä elinvoimaa, jonka varaan toiminta-alueemme yritysten ja ihmisten menestys nyt ja tulevaisuudessa rakentuu. Korkeatasoinen koulutus on yksi tärkeimmistä välineistä tulevaisuuden hyvinvoinnin varmistamisessa. Siksi haluamme tukea omalla toimialueellamme toimivan Xamkin koulutuksen kehittämistä ja samalla saamme mahdollisuuden yhteisiin kehittämishankkeisiin, toimitusjohtaja Teemu Routti LähiTapiola Kaakkois-Suomesta kertoo.

– Suuret kiitokset LähiTapiola Kaakkois-Suomelle! LähiTapiola on lahjoittanut nyt yhteensä 90.000 euroa ammattikorkeakoulullemme – se on merkittävä summa, jonka kohdistamme opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen, kiittää vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka.

Aiemmat LähiTapiolan lahjoittajat olivat Kouvolan seudulla toimiva Vellamo sekä Mikkelin ja Savonlinnan seudulla toimiva Savo-Karjala, jotka molemmat lahjoittivat 30 000 euroa. Lähi-Tapiola Kaakkois-Suomi toimii Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Kaikkiin kolmeen lahjoitukseen sisältyi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön 20.000 euron osuus eli yhteensä 60.000 euroa.

Varainhankinta käynnissä vuoden 2019 loppuun

Ammattikorkeakoulut saivat vuonna 2017 luvan kerätä varoja rahankeräyksillä. Saatuja varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen, joihin valtio osallistuu yhteensä 24 miljoonalla eurolla.

Xamkin varainhankinta on käynnissä vuoden 2019 loppuun asti. Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat voivat ovat mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Vuoden 2018 aikana saadut lahjoitukset oikeuttavat valtion vastinrahaan.

Lahjoituksia voivat tehdä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt minkä suuruisena tahansa. Lisätietoja lahjoittamisesta www.xamk.fi/varainhankinta.

Lisätiedot

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Toimitusjohtaja Teemu Routti, teemu.routti (at) lahitapiola.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka, mirja.toikka (at) xamk.fi