LähiTapiola Savo-Karjala lahjoittaa 30 000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden ja hallinnon alan koulutukseen.

– Lahjoituksella LähiTapiola haluaa tukea erityisesti liiketalouden koulutusta ja sen kehittämistä. Meillä on yhteinen tavoite Xamkin kanssa: alueiden elinvoiman turvaaminen ja kasvattaminen. Elinvoimaisella alueella on osaajia, joita koulutetaan työelämän tarpeisiin. Tässä työssä haluamme olla mukana, toteaa toimitusjohtaja Asko Lammela LähiTapiola Savo-Karjalasta.

Xamkille lahjoitus on enemmän kuin 30 000 euroa.

– LähiTapiolan tekemä 30 000 lahjoitus merkitsee käytännössä huomattavasti suurempaa panostusta,  sillä valtio tuplaa ammattikorkeakoulun saamat lahjoitukset  käynnissä olevan varainhankintakampanjan myötä, kertoo Xamkin puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Ammattikorkeakoulut saivat vuonna 2017 luvan kerätä varoja rahankeräyksillä. Saatuja varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen, joihin valtio osallistuu yhteensä 24 miljoonalla eurolla.

– Lahjoituksilla saamme paljon aikaan, mutta vähintään yhtä tärkeää on yrityksiltä saatu luottamus, Koivikko jatkaa.

Xamkin koulutusjohtaja Marja-Liisa Kakkonen kertoo, että yhteistyötä tehdään LähiTapiolan kanssa myös muuten, esimerkiksi harjoittelujen muodossa.

– Lahjoitus kertoo, että liiketalouden koulutusta arvostetaan ja yritykset näkevät tekemämme työn tärkeänä.

Varainhankinta käynnissä vuoden 2019 loppuun

Xamkin varainhankinta on käynnissä vuoden 2019 loppuun asti. Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat voivat ovat mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Lahjoituksia voivat tehdä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt minkä suuruisena tahansa. Lisätietoja lahjoittamisesta www.xamk.fi/varainhankinta.

 

 

Lahjoituksen luovutti LähiTapiola Savo-Karjalan toimitusjohtaja Asko Lammela.
Lahjoitusta vastaanottamassa Xamkin hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko (keskellä) ja koulutusjohtaja Marja-Liisa Kakkonen.

 

Lisätiedot:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, puh. 040 670 5509

LähiTapiola Savo-Karjala, toimitusjohtaja Asko Lammela, 0400 806 516