Tulokyselyllä kootaan tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvästä perehdytyksestä, työskentelyilmapiiristä, opiskelijatutoroinnista ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Kyselyn yhteydessä kysytään myös imagoon, viestintään ja markkinointiin liittyviä kysymyksiä, ja suositteluhalukkuutta.

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Kysely kohdennetaan opiskelijoille, jotka opiskelevat ensimmäistä lukukauttaan, sekä syksyllä että keväällä aloittaville.

Kyselyn tuloksia käsitellään Xamkin opetuksen johtoryhmässä, opiskeluhyvinvoinnin tiimissä, koulutusyksiköissä ja koulutusten kehittämisfoorumeissa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = erittäin huono, 2 = melko huono, 3 = ei hyvä eikä huono, 4 = melko hyvä, 5 = erittäin hyvä. Edellisenä vuonna asteikko oli: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.

Kyselytulokset AMK-tutkintoa suorittavien osalta

AMK-tutkintoa suorittavien tulokyselyyn vastasi yhteensä 1099 vastaajaa, ja vastausprosentti oli 59.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä, yhteistyö sujuu hyvin henkilöstön ja opiskelijoiden kesken, opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan.

 • Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4.1.
 • Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija- väittämän keskiarvo oli 4,0.
 • Opiskelijoista 97 prosenttia aikoo jatkaa opintojaan tutkintoon saakka.

Miksi ovat tyytyväisiä: oma kiinnostus alaan ja opiskelumotivaatio, opintojen eteneminen, oppimisen ja opintojen mukavuus, ammattitaitoiset ja innostavat opettajat ja tuen saaminen tarvittaessa.

Miksi ovat tyytymättömiä: oma elämäntilanne, epäselvät ohjeistukset, lähiopetuksen vähyys, kiire ja opintojen tahdista putoaminen, opetuksen taso ei vastaa odotuksia,ai ryhmätöiden liika määrä ja koronan aiheuttama poikkeustilanne.

Erinomainen kokonaiskeskiarvo 4,5 oli kahdella koulutuksella: Wellbeing Management (Mikkeli) ja Teollinen puunrakentaminen (Savonlinna).

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat:

 • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut 4,4
 • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut hyvin 4,4
 • Koulutukseni opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan 4,2
 • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 4,1
 • Verkko-oppimisympäristön (Learn) käyttökelpoisuus 4,1

Opintojen ilmapiiri oli opiskelijoista kannustava, mukava ja rento.

 

Vastaajista 83 prosenttia kertoi, että koulutuksessa on opiskelijatutorointia. Näistä vastaajista vastaajat antoivat keskiarvon 3,6 väittämälle ”Opiskelijatutorointi on auttanut opintojeni alussa”. ​

Imagoon, viestintään ja markkinointiin sekä suositteluhalukkuuteen liittyvät kysymykset

Viestintään, markkinointiin ja imagotekijöihin liittyvissä väittämissä parhaimmat keskiarvot olivat:

 • Www-sivuilta sai hyödyllistä tietoa 4,2.
 • Tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia 4,2.
 • Tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla 4,0.

Kehitettävää

 • Sijaintipaikkakunta on houkutteleva 3,4.
 • Erottuu edukseen muista korkeakoulusta 3,5 (mediaani 3)
 • Korkeakoulu on edelläkävijä 3,5. (mediaani 3)

Net promoter score (NPS)  ”Miten todennäköisesti suosittelisit Xamkia ystävällesi tai tuttavallesi?” oli  28.

 

Miksi suosittelisit Xamkia:

mukava tai viihtyisä ilmapiiri, hyvä oppimisympäristö, sijainti ja sopivan kokoisuus, laadukas opetus ja hyvät opettajat sekä opintojen monipuolisuus ja opiskelijoille sopivien mahdollisuuksien tarjoamin​en.

 

Miksi et suosittelisi Xamkia:

sijainti, opetuksen taso, vahanaikaisuus, korkeakouluopinnot eivät sovi kaikille.

 

Kyselytulokset YAMK-opiskelijoiden osalta

Lukuvuoden 2019-2020 tulokyselyyn vastasi 246 YAMK-tutkinnon ja vastausprosentti oli 46.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä ja aikovat jatkaa opintojaan tutkintoon saakka, yhteistyö sujuu hyvin henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, ja opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan.

 • Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4.2.
 • Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija, keskiarvo oli 4,1.
 • Opiskelijoista 99,6 prosenttia aikoo jatkaa opintojaan tutkintoon saakka
 • Suurta eroa eri koulutusten kesken ei ollut.

Tyytyväisyyden syitä olivat:

opintojen eteneminen, järjestelyiden toimiminen, oppiminen, opintojen kiinnostavuus, tuen ja ohjauksen saaminen.

Tyytymättömyyden syitä:

ajankäytön haasteet, lähiopetuksen vähyys ja AMK-tutkinto-opiskelijoihin verrattuna paljon yleisemmin tehtävänannot ja niiden määrä sekä opinnäytetyöhön liittyvät asiat.

 

Parhaimmat kokonaiskeskiarvot olivat seuraavissa koulutuksissa:

 • Projekti ja myyntijohtaminen (Kotka) 4,4
 • Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (Mikkeli) 4,3
 • Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (Mikkeli) 4,3
 • Akuutti hoitotyö (Kotka) 4,3
 • Metsätalouden liiketoiminta (Mikkeli) 4,3

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat seuraavissa väittämissä:

 • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut hyvin
 • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut 4,4

Koulutukseni opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan 4,3

Viestintään, markkinointiin ja imagotekijöihin liittyvissä kysymyksissä parhaimmat keskiarvot olivat

 • Koulutusalat ovat kiinnostavia 4,2
 • Opetus on tasokasta 4,2

Matalimmat keskiarvot olivat:

 • Erottuu edukseen muista korkeakoulusta 3,6
 • Sijaintipaikkakunta on houkutteleva 3,5.

Net promoter score, ”Miten todennäköisesti suosittelisit Xamkia ystävällesi tai tuttavallesi?”  oli 41.

Suosittelun syitä: laadukas opetus, opiskelun joustavuus, monipuolisuus ja opettajien ammattitaito.