Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa ensimmäisenä Suomessa mahdollisuutta suuntautua Green Care -toimintaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa sosionomi-koulutuksessa. Mikkelissä toteutettaviin opintoihin haetaan 21.9. päättyvässä syksyn yhteishaussa.

 

Green Care – tavoitteellinen luontoavusteinen toiminta – perustuu ajatukseen luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Luontoympäristöjä hyödynnetään tavoitteellisesti erityisesti hoiva-, hoito- ja kasvatustyössä, kun ihmisten hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

– Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, puutarha-avusteinen toiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat, kertoo yliopettaja Johanna Hirvonen Mikkelin ammattikorkeakoulun (1.1.2017 jälkeen Xamk) sosiaalialan koulutuksesta.

Onnistuneesta hanketoiminnasta osaksi koulutusta

Etelä-Savossa ollaan valtakunnallisesti katsoen Green Care -toiminnassa pitkällä, ja myös Mikkelin ammattikorkeakoululla on vahvat perinteet toiminnan kehittämisessä. Työtä on tehty useissa kehittämishankkeissa yhdessä paikallisten yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Onnistunut hanketyöskentely on Hirvosen mukaan luonut pohjan sille, että Green Care on vahvistunut sosionomikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoksi.

– Tähän saakka missään korkea-asteen koulutuksessa ei ole voinut opiskella Green Care -aihealuetta näin laajasti osana tutkintoa, kuin mitä Mikkelissä on ensi vuoden alusta tarjolla. Tähän saakka olemme pystyneet tarjoamaan yksittäisiä opintojaksoja aiheesta, jatkaa Hirvonen.

Koulutuksessa kaikki sosiaalialan opiskelijat perehtyvät Green Care -toiminnan perusteisiin opintojensa alkuvaiheessa. Oman ammatillisen kiinnostuksensa pohjalta opiskelija voi suuntautua Green Care -toimintaan 45 opintopisteen kokonaisuudessa, joka koostuu aihepiirin opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Toistaiseksi 45 opintopisteen kokonaisuutta voidaan tarjota ainoastaan tutkinnon osana – ei erillisenä opintokokonaisuutena.

Uutta näkökulmaa opiskeluun

Sosionomiopiskelija Johanna Moilanen valitsi Green Care -opintoja osaksi tutkintoaan erityisesti, koska siitä on tutkittua tietoa ja näyttö hyvinvointivaikutuksista on vaikuttavaa. Johannasta aiheen opiskelu on ollut antoisaa ja mielenkiintoista.

johanna_moilanen_tenolla
Green Care -opinnot ovat vaikuttaneet Johanna Moilasen elämään monella tavalla.

– Ensimmäisellä lähiviikolla opintojen alussa lehtori Seija Nissinen kertoi aiheesta ja näytti videon maatilalla tapahtuvasta kuntouttavasta toiminnasta. Koin valtavan ahaa-elämyksen ja päätin, että asiasta on ehdottomasti saatava lisää tietoa! Luontolähtöisten opintojen aikana saimme vahvan teoriaperustan, jonka varaan on helppo rakentaa uutta ja innovatiivista toimintaa sekä markkinoida asiaa eteenpäin.

Green care -opinnot ovat vaikuttaneet Johannan elämään monella tavalla. Hän sai uutta näkökulmaa aiempaan työhönsä sekä mielekkään aiheen opinnäytetyöhön. Opintojen kautta hän myös vaihtoi työpaikkaa.

– Tällä hetkellä työskentelen Päin Mäntyä -hankkeessa, jossa Green Care näyttelee suurta osaa. Hanke on suunnattu työikäisille muistisairaille sekä henkilöille, joilla on muistinongelmaa. Hanke sai alkunsa vertaisryhmässä, jossa luonto tunnistettiin tärkeimmäksi hyvinvointia tuottavaksi asiaksi. Tavoitteenani on tulevaisuudessa myös tuottaa Green Care -palveluita.

– Jos luonto ja hyvinvointipalveluiden uudenlainen tuottaminen kiinnostavat, suosittelen hakeutumista Green Care -opintoihin. Haastan myös palveluntarjoajia tutustumaan aiheeseen ja sen tarjoamaan valtavaan potentiaaliin, Johanna kannustaa muitakin Green Care -toiminnan pariin.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Johanna Hirvonen, yliopettaja, johanna.hirvonen (at) mamk.fi, 050 592 9894
Seija Nissinen, lehtori, seija.nissinen (at) mamk.fi, 050 360 7559
Johanna Moilanen, opiskelija, hanketyöntekijä, johanna.moilanen (at) msmuisti.fi, 050 442 4488

www.xamk.fi/hae