Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab- ja Juvenia-tutkimusyksiköt ovat saaneet tutkimushankkeisiinsa merkittävän rahoituksen Suomen Akatemialta. Toisessa tutkimuksessa pyritään parantamaan verensokeritasapainoa tyypin 2 diabeetikoilla. Toisen tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia nuorten digitaalista eriarvoisuutta. Suomen Akatemia rahoittaa hankkeita yhteensä lähes 800 000 eurolla.

250 henkilöä rekrytoidaan diabetesta koskevaan tutkimukseen Etelä-Savossa

Vuonna 2018 Etelä-Savossa oli yhteensä 7915 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä ja lukumäärä on kasvanut 1131 henkilöllä vuodesta 2012. Keskimääräisillä hoitokuluilla laskettuna kustannukset alueelle ovat yli 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Istumatyö heikentää verensokeritason säätelyä, koska suuret lihasryhmät ovat passiivisina istuessa.

– Tutkimuksen tavoitteena on edistää verensokeritason säätelyä toimistotyötä tekevillä tyypin 2 diabeetikoilla monimenetelmällisen elintapaintervention avulla. Yhtenä komponenttina osallistujat saavat käyttöönsä pöydän alle asetettavan polkulaitteen, jonka avulla lihaksia voi aktivoida vaikka istumisen vähentäminen ei onnistuisi, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Pesola Active Life Lab -tutkimusyksiköstä.

Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä 250 henkilöä alueelta, joten hankkeella on myös suoraa kansanterveydellistä merkitystä.

– Tutkimuksella on potentiaalia muuttaa kliinisiä ja työterveydellisiä kakkostyypin diabeteksen hoitosuosituksia, Pesola kuvaa.

Suomen Akatemian rahoitus haluttua ja harvinaista

Suomen Akatemian rahoitus on yksi kilpailluimmista tutkimusrahoituksista Suomessa.

– Akatemiarahoituksen saamisen edellytyksenä on laadukas tutkimusinfrastruktuuri. Xamkin, Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon maakuntaliiton panostukset Saimaa Stadiumiin ja Active Life Labiin ovat olleet edellytyksenä sille, että tällainen hanke voidaan toteuttaa Etelä-Savossa, sanoo Pesola.

OPTIMUS: A Randomized Controlled Trial to Influence Sustained Glycaemic Control by Reducing Muscle Inactivity Time in Middle-Aged and Older Office Workers with Type 2 Diabetes -hanke toteutetaan yhteistyössä Melbournessa Australiassa sijaitsevan Baker Heart and Diabetes Instituutin kanssa, joka on yksi maailman tunnetuimmista diabetestutkimukseen erikoistuneista tutkimusyksiköistä.

Hanke työllistää suomalaisia tutkijoita neljän vuoden ajaksi ja Xamk saa myös vierailevan tutkijan Australiasta vuoden ajaksi Mikkeliin.

Lisääkö digitalisaatio nuorten yhdenvertaisuutta kaikkialla Suomessa?

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian uudessa DEQUAL-tutkimushankkeessa tutkitaan nuorten digitaalista eriarvoisuutta alueellisesta näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan nuoria erilaisilla paikkakunnilla: väkimäärältään pienenevässä, syrjässä sijaitsevassa kylässä, nuorten muuttotappiosta kärsivässä Kouvolassa sekä nuorten muuttoliikkeen suosimalla Tampereella. Digitalisaatio ei aina ratkaise epätasa-arvoon liittyviä ongelmia.

– Digitalisaation uskotaan luovan yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mutta erilaiset nuorten elämänympäristöt lisäävät myös epäreiluja asetelmia digitaalisuuden suhteen. Tutkimuksen näkökulma on vahvasti nuorten alueellisessa epätasa-arvossa, jota digitaalisuus saattaa joko helpottaa tai lisätä. Suomessa digitalisaatiota ja nuorten eriarvoisuutta ei ole ennen tutkimuksellisesti yhdistetty, kiteyttää hankkeen vastuullinen johtaja Sari Tuuva-Hongisto.

Tutkimukselle myönnettiin rahoitusta erityisesti asian ajankohtaisuuden vuoksi. Koronakevät nosti digitaalisen eriarvoisuuden aivan eri tavalla näkyväksi kuin aiemmin opetuksen, koulutuksen, palvelujen, harrastusten ja lähes koko arjen siirryttyä verkkoon.

Tutkimus toteutetaan Juvenian ja Itä-Suomen yliopiston yhteishankkeena ja se on jatkoa jo aiemmalle yhteistyölle, erityisesti syrjäseutujen nuoriin sekä alueelliseen eriarvoisuuteen liittyvälle tutkimukselle. Hanke työllistää neljän vuoden aikana Xamkissa ja Itä-Suomen yliopistossa viisi tutkijaa.

DEQUAL – Capturing Digital Social Inequality Young digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries -hankkeessa on myös kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, kuten Pohjoismainen tutkimusinstituutti Nordregio sekä australialainen nuorisotutkimusyksikkö. Tutkimusvierailuja tehdään myös Serbiaan ja Puolaan.

 

Lisätiedot:

Arto Pesola, tutkimuspäällikkö
puh. 040 641 1504,
arto.pesola@xamk.fi

Sari Tuuva-Hongisto, TKI-asiantuntija
puh. 040 162 6713,
sari.tuuva-hongisto@xamk.fi