Megatrendien asettamat haasteet voidaan Etelä-Savossa kääntää menestykseksi aktiivisen ja ketterän toiminnan avulla. Tuore raportti kokoaa eteläsavolaisten koulutustoimijoiden näkemyksiä maakunnan tulevaisuudesta ja koulutuspoluista vuoden 2035 tulevaisuuskarttaan.

Maakunnallista tulevaisuustietoa kartoittavan Delfoi-paneeli toteutettiin huhtikuussa 2021, ja siihen osallistui eteläsavolaisia koulutustoimijoita ja sidosryhmiä. Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämän Koulutusportti-hankkeen ennakointityötä.

Maakunnan tulevaisuuteen voimakkaimmin vaikuttavaksi megatrendiksi nähtiin paneelissa väestön vanheneminen ja monimuotoistuminen. Maakunnan pienuus ja ketteryys nousivat puolestaan useissa kommenteissa esiin menestyksen mahdollistajina.

Ekologinen kriisi nähtiin kaikkeen vaikuttavana muutosajurina. Ekologisen jälleenrakennuksen tuomia mahdollisuuksia yhdistettiin vastauksissa vihreän siirtymän mahdollistamaan liiketoimintaan, kestävään yritystoimintaan ja biotalouteen.

Monipaikkaisuus ja “mökkimindfullness” – trendejä, joihin kannattaa tarttua

Paneelissa käytiin paljon keskustelua olemassaolon merkityksestä. Merkitykselliseen elämään yhdistettiin hyvä elinympäristö ja kestävä elämäntapa, joiden molempien nähtiin olevan mahdollisia juuri Etelä-Savossa.

– Etelä-Savo on hyvä paikka kasvaa kestävään luontosuhteeseen, yksi panelisteista kiteyttää.

Monipaikkaisuus yhdistyy erityisesti väestön monimuotoistumisen megatrendiin. Tähän liittyy eräänlainen “mökkimindfullness”, jossa mökkeilyltä ei odoteta tyypillisiä mukavuuksia.

Merkitystä rakentavat myös monipuoliset, eri elämänvaiheisiin sopivat koulutuspolut. Nämä edellyttävät yhteistyötä ja toimivia verkostoja. Onnistuessaan nämä koulutuspolut ovat yksi maakunnan veto- ja pitovoimatekijöistä.

Onnellisuusoperaattori, omavaraiskonsultti – vai sittenkin digiseppä?

Delfoi-kyselyn tuloksia työstettiin edelleen ennakointipajassa kesäkuussa 2021. Huomio kiinnitettiin tulevaisuuden ammatteihin, joihin jotka pystyisivät huomioimaan paitsi Delfoin tulokset, myös muuta maakuntaan liittyvää ennakointimateriaalia.

Tuloksena syntyi viisi Tulevaisuuden ammatti -korttia: onnellisuusoperaattori, omavaraiskonsultti, yrityshieroja, siisteysoperaattori ja digiseppä. Jokaiselle ammatille löytyy tuoreesta julkaisusta luonnehdinta ammattiin tarvittavista tiedoista ja taidoista.

Yhteistä kaikille ammateille on, että ne vaativat monialaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa. Ammattien merkityksellisyys tekijälleen löytyy lähinnä arvojen kautta. Esimerkiksi digisepille on tilaa ja kysyntää Etelä-Savossa nyt ja tulevaisuudessa. Uudenlainen digitaalisuuteen tähtäävä koulutus voi toimia samalla vetovoimatekijänä alueelle.

Tulevaisuustekoihin tarvitaan tietoa ja toimintaa

Megatrendit huomioivan tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan tiedon lisäksi toimintaa. Etelä-Savolla on mahdollisuus menestyä omalla aktiivisuudellaan ja samalla kääntää tulevaisuuden haasteet mahdollisuuksiksi.

Ennakoinnin avulla vahvistetaan ymmärrystä koulutuksen tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutusportti-hankkeen tuottama ennakointitieto on osaltaan maakunnan tulevaisuustiedon ja -toiminnan tukena.

Ennakointityö jatkuu maakunnan elinkeinoelämälle suunnatulla Delfoilla lokakuussa 2021. Ensimmäiset tulokset ennakointityön toisesta osasta julkistetaan joulukuussa 2021 Etelä-Savon tulevaisuusfoorumin yhteydessä.

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-386-0

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Kati Viljakainen
kati.viljakainen@xamk.fi, puh. 040 556 0226

 

Koulutusportti – Etelä-Savon veto- ja pitovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota toteutetaan 1.10.2020-31.12.2022. Osatoteuttajina ovat Ammattiopisto Esedu, Ammattiopisto Samiedu, Step-koulutus, Savonlinnan kesäyliopisto, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Ammattiopisto Spesia ja Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti).