Savonlinnan teknologiapuistoon on valmistunut Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyönä moderni teknologia-alusta metsäpuiden kasvullisen lisäyksen tutkimukseen. Tilat ovat Euroopan laajuisesti ainutlaatuiset. Avajaisia vietetään 20.1.2020.

547 neliömetrin kokoinen biotekniikan teknologia-alusta KASVU1 on kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö uusimmalle metsänjalostuksen tutkimukselle sekä innovaatioiden kaupallistamiselle. Tilat ovat Luken tutkimusryhmän käytössä.

Tutkimuksesta käytäntöön – pilotointiympäristö yritysyhteistyöhön

Metsäpuiden kasvullisessa lisäyksessä valitaan perimältään parhaat puut ja monistetaan niitä. Menetelmällä voidaan tuottaa korkealuokkaista ja tunnettuja ominaisuuksia sisältävää, tasalaatuista taimimateriaalia metsän uudistamiseen tai muihin käyttötarkoituksiin. Yhdessä syväjäädytyksen kanssa kasvullinen lisäys tarjoaa myös mahdollisuuden puiden geenivarojen säilyttämiseen.

Uusi teknologia-alusta mahdollistaa kasvullisesti lisättyjen taimien tuotannon pilotoinnin käytännön mittakaavassa – vuositasolla niissä voidaan tuottaa useita miljoonia taimia.

– Muualla Euroopassa ei vielä ole vastaavia tiloja, ja tämä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suomalaisille metsä- ja viheralan toimijoille – niin metsänuudistamisessa, maisemanhoidossa kuin erikoispuiden massatuotannossakin. Pyrimme tiiviiseen yritysyhteistyöhön, toteaa johtava tutkija Tuija Aronen Lukesta.

– Hyvälaatuinen ja jalostettu taimimateriaali on edellytys tulevaisuuden kestävän metsäbiotalouden onnistumiselle. Uusi teknologia-alusta hyödyntää modernia teknologiaa innovatiivisesti ja luo toivottavasti uudenlaista biotekniikkaan pohjautuvaa ja skaalautuvaa liiketoimintaa Etelä-Savoon ja muualle Suomeen, toteaa Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

KASVU1 on rakennettu Xamkin Kuitulaboratorion ja Kuitu3-toimitilan yhteyteen. Tilat täydentävät Savonlinnan teknologiapuiston valmiuksia korkeatasoiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

– Xamkilla on vahvaa koulutus- ja tutkimusosaamista ajatellen puu- ja metsätalouden koko arvoketjua. Sen varassa syntyy myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Savonlinnaan on yhteistyöllä saatu aikaan kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä. Tänään käyttöön vihittävä laboratorio on konkreettinen esimerkki tuloksellisesta yhteistyöstä Luken kanssa, toteaa tyytyväisenä Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko. Lue Jyrki Koivikon puhe.  

KASVU1:n rakentamishanketta rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kaupunki ja Luke.

Lisätietoja:

Johtava tutkija Tuija Aronen, Luke, puh. 029 532 4233, tuija.aronen@luke.fi
Hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko, Xamk, puh. 040 670 5509, jyrki.koivikko@xamk.fi

Kuva: Xamkin tervehdyksen avajaisiin toi hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.