Koronaepidemia on siirtynyt Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten alueella leviämisvaiheeseen ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueella kiihtymisvaiheeseen. Sairaanhoitopiirien uusien suositusten ja rajoitusten vuoksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu laajentaa Kotkan ja Kouvolan kampusten teoriaopintojen etäopetuksen nyt myös Mikkelin kampukselle. Etäopinnot jatkuvat näillä kampuksilla vuoden loppuun.

Mikkelin kampus siirtyy teoriaopintojen osalta etäopetukseen maanantaina 7.12. ja etäopiskelu jatkuu syyslukukauden loppuun eli 31.12.2020 asti.

Simulaatiot, laboraatiot ja muut harjoitukset kuitenkin järjestetään ja näissä opetustilanteissa noudatetaan hygieniaohjeistuista ja kaikki opetukseen osallistuvat käyttävät suojaimia.  Mikkelin kampuksen liikuntatilat suljetaan.

Kouvolan ja Kotkan kampuksien etäopetus jatkuu myös 31.12.2020 asti.

Exam-tenttitilat pidetään kampuksilla avoimina. Kypsyysnäytteen osalta on tulossa tarkennetut ohjeet vaihtoehtoisia suoritustapoja varten. Välttämättömiä lähitenttejä voi järjestää koulutusjohtajan päätöksellä. Lähitenteissä noudatetaan turvavälejä ja käytetään suojaimia.

Savonlinnan kampuksella opetus jatkuu hybridimallilla toistaiseksi.

Tilaisuudet

Xamk ei järjestä tilaisuuksia, joiden henkilömäärä ylittää viranomaisten asettamat rajoitukset tai suositukset:

  1. Kouvola: 10 hlö
  2. Kotka: 10 hlö
  3. Mikkeli: 20 hlö
  4. Savonlinna: 50 hlö

Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat henkilömäärärajoitukset eivät koske opetusta.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
rehtori Heikki Saastamoinen
050 312 5151, heikki.saastamoinen (at) xamk.fi