Ukrainassa käytävän sodan myötä Euroopassa – ja muuallakin – eletään historiallista aikaa sodan ja rauhan kysymysten kannalta. Nyt jos koskaan on laaja tarve rauhankasvatustyölle.

Rauhankasvatusta halutaan nyt tuoda osaksi eurooppalaista nuorisotyötä. Tähän työhön lähdetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin johdolla yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Opetushallitus myönsi Peace4Europe-kehittämisprojektiin kolmivuotisen 400 000 euron Erasmus+ -avustuksen Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenialle, joka on yksi Xamkin tutkimusyksiköistä.

– Saimme opetushallitukselta kiittävää palautetta siitä, että tartumme tähän erittäin ajankohtaiseen teemaan. Koko Euroopassa tarvitaan juuri nyt visioita siitä, miltä globaali kestävä rauha voisi tulevaisuudessa näyttää, kehittämistyötä luotsaava Juvenian projektipäällikkö Antti Rantaniva.

Nuoriso- ja kasvatustyöllä on rauhankasvatuksen edistämisessä iso rooli. Nuoret tarvitsevat kipeästi tukea sodan aiheuttamien huolten käsittelyyn. Tämän myötä myös nuoriso-ohjaajat ovat uudenlaisten ammatillisten haasteiden edessä.

– Tavoitteemme on omalta osaltamme valottaa, millainen rooli nuorisotyöntekijöillä voi olla eurooppalaisena rauhankasvattajana sekä tarjota heille käytännön työkaluja tuon roolin toteuttamiseen, Rantaniva tarkentaa.

Suomen lisäksi Peace4Europe-kehittämisprojektia tehdään Unkarissa, Itävallassa ja Virossa. Jokaisessa maassa järjestetään nuorisoalan ammattilaisille suunnattuja työpajoja, joissa pureudutaan kriisiajan rauhankasvatukseen ja luodaan sen tueksi materiaaleja ja menetelmiä. Suomesta työskentelyyn osallistuu Juvenian lisäksi myös Rauhankasvatusinstituutti Helsingistä.

– Sotaan ja rauhaan liittyvät kysymykset ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä, joten eri maiden näkökulma on tässä erittäin tärkeä. On kuitenkin kunnia, että saimme koordinointivastuun tänne Mikkeliin, Rantaniva kertoo.

Yhteinen työskentely eri maiden välillä alkaa loppuvuodesta 2023 kaikkien kumppaneiden tapaamisella Mikkelissä.

Rauhankasvatus on aiheena ajankohtainen ja koskettaa tällä hetkellä aivan kaikkia. Juveniassa toivotaankin, että tähän tärkeään työhön saadaan mukaan niin eteläsavolaiset nuorisotyöntekijät, Xamkin opiskelijat kuin kaikki muutkin paikalliset toimijat.

– Yhteistyöstähän se rauhan rakentaminen lähtee, joten toivotamme kaikki tahot niin läheltä kuin kaukaa lämpimästi tervetulleiksi mukaan työhön. Olkaa yhteyksissä ja katsotaan, mitä voitaisiin yhdessä tehdä, Rantaniva tiivistää.

Lisätietoja

projektipäällikkö Antti Rantaniva, antti.rantaniva(at)xamk.fi, 040 623 3082

_ _ _

PEACE4EUROPE-hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Hankekumppaneita ovat Rauhankasvatusinstituutti ry, Best Institut für Berufsbezogene Weiterbildung und Personal Training Itävallasta, Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Unkarista sekä Mondo MTU ja Noorsootootajate Kogu Eestistä.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, jolla tuetaan alojen yhteistyötä Euroopasta. Vuosien 2021 – 2027 ohjelmassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan. PEACE4EUROPE valittiin good practice -hankkeeksi, sillä se on kokonaisuudeltaan erittäin laadukas ja edistää rauhankasvatusta monin eri keinoin.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia tukee yhdenvertaista ja osallistavaa nuoruutta nuorilähtöisellä tutkimuksella ja kehittämisellä. Toiminta keskittyy erityisesti nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Juveniassa työskentelee tällä hetkellä yli 30 tutkijaa ja kehittäjä-asiantuntijaa. www.xamk.fi/juvenia