Toukokuussa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa aloitti Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, tekniikan tohtori Mikko Kiviharjun. Kyseessä on viisivuotinen professuuri, jossa puolet työajasta kohdentuu yhteistyöhön Xamkin ja Kymenlaakson alueen yritysten kanssa.

– Kyberturvallisuus on laaja käsite, ja toisin kuin eräät muut Aallon kyberturvallisuuden työelämäprofessorit, oma tehtäväni keskittyy enemmän teknologioihin. Professuurini on erityinen myös siksi, että siinä on jaettu vastuu Aallon ja Xamkin kesken. Tutkimustyössä keskityn tällä hetkellä koneoppimisjärjestelmien kyberturvallisuuteen teollisuusautomaatiossa, Kiviharju kertoo.

Uusia verkostoja ja osaamista Kaakkois-Suomeen

Työelämäprofessuuri vahvistaa Xamkin työelämäosaamista ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Kiviharju on työskennellyt pitkään turvallisuusviranomaisten kanssa ja tuo näitä verkostoja nyt Kymenlaaksoon – verkostoituminen alan keskeisten yritysten kanssa on jo käynnissä.

– Ajankohtaista työssäni on tällä hetkellä muun muassa NATO-jäsenyyden tuomien mahdollisuuksien selvittäminen. Jäsenyys on myös alueellisesti uusi pelinavaus ja sisältää monia mahdollisuuksia, mutta tässä kaikkien alueellisten toimijoiden – myös yritysten – on liikuttava yhteistuumin ja nopeasti, koska taottava rauta on nyt kuumaa.

Tietyt valtakunnan rajojen lähellä olevat alueet, kuten Kaakkois-Suomi, ovat Kiviharjun mukaan erityisasemassa ja herkkiä maailmanpolitiikan heilahteluille.

– Avoimen maailman aikana rajojen lähialueista tulee kohtaamis- ja kauppapaikkoja, mikä luo selkeästi liiketoimintamahdollisuuksia. Kun rajat sulkeutuvat, kauppa vähenee, mutta toisaalta turvallisuusviranomaisten kiinnostus turvata raja kasvaa. Liiketoimintamahdollisuuksia onkin tässä maailmanjärjestyksessä todennäköistä hakea viranomaisyhteistyöstä, ja näiden yritysetujärjestöistä, kuten Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry.

Työpöydällä on myös Xamkin opetuksen ja opetuksen kehittämisen vastuita.

– Olen mukana kehittämässä kyberturvallisuuden opetusta yleensä ja ensisijaisesti ylempää AMK-tutkintoa. Mahdollisuuksina ovat uudet kurssit Aallon valikoimasta sekä tutkinnon jälkeinen oppiminen, esimerkiksi erilaiset sertifikaatit. Ylempään AMK-tutkintoon johtavat ja tutkinnonjälkeiset koulutukset ovat merkityksellisiä sekä opiskelijoille että kyberturvallisuuden osaamista tarvitseville yrityksille, sillä opiskelu on mahdollista työn ohella. On myös kiinnostusta luoda jatko-opintopolkuja esimerkiksi tohtoriopintoihin Aalto-yliopistoon.

Lue Mikko Kiviharjun esittely Aallon sivuilla!