Tulevaisuudessa hyvinvointiin liittyvien palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen tulee olemaan entistä keskeisempi kilpailutekijä. Yritysten ja organisaatioiden asiakkaat kaipaavat tietoa toimenpiteiden tuloksellisuudesta: tehdäänkö harjoittelua oikein tai eteneekö kuntoutus halutulla tavalla. Hyviö-sovellus vastaa tähän haasteeseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehitetty Hyviö-sovelluskokonaisuus mittaa hyvinvointipalveluiden vaikutuksia. Se edistää asiakkaan hyvinvointia ja tuottaa palveluntarjoajalle tietoa hyvinvointitoimenpiteiden kohdentamiseksi.

Hyviö on monialaisen tiimityön tulos, sillä se on kehitetty yhdessä eteläsavolaisten hyvinvointialan toimijoiden kanssa.

Hyviö-sovelluskokonaisuuteen kuuluu mobiilisovellus asiakkaan käyttöön ja työpöytäsovellus palveluntarjoajan, esimerkiksi yrittäjän tai julkisen toimijan käyttöön. Palvelun toteuttaja luo Hyviöön oman palvelunsa ja kutsuu siihen asiakkaan, joka seuraa omaa kehittymistään helposti puhelimensa kautta.

Hyviö auttaa asiakasta ja yrittäjää

Hyviö-sovelluksen avulla voidaan todentaa tietyn palvelun vaikutuksia ja palvelun aikana tapahtunutta kehittymistä niin palvelun asiakkaalle kuin palvelua tuottavalle taholle. Asiakkaalle piirtyy omaan matkapuhelimeen nopeasti ja näppärästi tieto omasta edistymisestään.

Tällä hetkellä hyvinvointipalveluissa mitataan jo monia asioita: fysioterapeutit mittaavat esimerkiksi toimintakykyä ja elintapaohjaajat diabeteksen riskipisteitä. Nämä tiedot kuitenkin usein jäävät hyödyntämättä, sillä yhtenäistä datan keräämisalustaa ei yksinkertaisesti ole ollut olemassa.

– Sovelluksen avulla saadaan kerättyä järjestelmällisesti tietoa organisaation ja sen palveluiden vaikutuksista yhteen paikkaan, kuvailee HyviöPro-hankkeen TKI-asiantuntija Mira Häyrinen.

Sovelluskokonaisuus tukee hyvinvointialan yritysten liiketoimintaa. Yrittäjälle Hyviön käyttö tuokin paitsi kilpailuetua, myös työkaluja oman liiketoiminnan selkeyttämiseen, kun palveluita voi määritellä niiden vaikutusten ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Paikallista osaamista kehitystiimissä

Savonlinnalainen FysioSatama Oy on yksi aktiivisimmista sovelluksen kehitystyössä mukana olleista hyvinvointialan yrityksistä. Toimitusjohtaja Asko Koskell kertoo, että yrityksen päämääränä on kehittyä mahdollisimman vaikuttavaa työtä tekeväksi kuntoutusalan toimijaksi.

– Hyviö mahdollistaa juuri tämänkaltaisen toiminnan kehittämisen, kun tietoa palvelun vaikutuksista saadaan kerättyä systemaattisesti yhteen paikkaan johtamisen tueksi, Koskell jatkaa.

Hyviö on Xamkin ensimmäinen Google Play -kaupassa julkaistava sovelluskokonaisuus. Palvelun peruskokonaisuus on maksuton, mutta siihen voi ostaa organisaatiokohtaisia lisäosia.

Hyviö kehitettiin HyviöPro – vaikuttavuusloikka menestykseen -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. HyviöPRO-hanke on toteutettu Xamkin Active Life Lab-tutkimusyksikössä.

Hyviön julkistamistilaisuudessa keskustellaan sovelluksen hyödyistä

Hyviö-sovelluskokonaisuuden julkistamistilaisuus on torstaina 6.5. klo 15.00. Tilaisuudessa Hyviön kehittäjät ja sovelluksen testaajat kertovat kokemuksistaan ja palvelun hyödyistä yritystoiminnalle.

Ilmoittautuminen maksuttomaan ja kaikille avoimeen verkkotapahtumaan: www.lyyti.in/hyvio

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Arto Pesola, 358406411504 arto.pesola@xamk.fi
TKI- asiantuntija Suvi Lamberg, 040 6484301, suvi.lamberg@xamk.fi