Miten maaseudun tietoon liittyvää liiketoimintaa voidaan parhaiten edistää? Tätä selvitettiin hankkeessa, jossa tutkittiin erilaisia maaseutuun kohdistettuja kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä. Tutkimustuloksista muotoiltiin myös politiikkasuosituksia.  

Tutkimushankkeen tulokset ja politiikkasuositukset julkistetaan 15. maaliskuuta klo 12–14. Maksuton webinaari järjestetään Teamsissa ja se on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 13.3. saakka tapahtuman sivuilla.  

Tutkimusalueena oli koko Suomi. Tietoa tutkimukseen kerättiin tilastoista ja hankerekistereistä. Lisäksi innovaatio- ja yhteistyöhankkeiden koordinaattoreille tehtiin oma kyselyillä ja yrittäjille järjestettiin niin sanottuja erätaukokeskusteluita. 

– Maaseudun yrittäjyyttä ja liiketoimintaa on hyvä tarkastella uudistavin ja raikkain ajatuksin, projektipäällikkö Kirsi Purhonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sanoo.  

– Perinteisesti maaseutu on nähty alkutuotannon ja kylien kautta. Tämän päivän ja tulevaisuuden maaseutu on yhä enemmän monimuotoinen asumisen, yrittäjyyden ja vapaa-ajan ympäristö.  

Purhonen kertoo, että perinteisen alkutuotannon kannattavuuskysymykset ovat lisänneet energiatehokkuuden parantamista, työprosessien kehittämistä kannatettavammaksi sekä muun liiketoiminnan innovointia.  

Maaseudun tietotaloutta ohjataan älykkään erikoistumisen strategioilla ja muilla maaseutuun kiinnittyvillä alueiden strategioilla.  

– Maaseutu ei ole heterogeeninen alue kaupunkikeskusten ympärillä ja ulkopuolella vaan erilaisten olosuhteiden ja ominaisuuksien kautta nähtävä omaleimainen asumis- ja toimintaympäristö, Purhonen muistuttaa. 

– Paikkoihin liittyvät erilaiset olosuhteet, tarpeet ja resurssit täytyy tunnistaa ja huomioida kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Olemassa olevalla alueellisella, paikallisella ja yhteisöllisellä tiedolla voidaan kehittää alueita verkostoitumaan, oppimaan, erikoistumaan ja luomaan uudenlaista liiketoimintaa tiedon avulla. 

Tietomaa uudistaa -hankkeessa mukana ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), LAB-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto. 

Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaaminen Suomen maaseutualueilla, TIETOMAA UUDISTAA -hanke on rahoitettu Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. 

 

Lisätiedot: 

Kirsi Purhonen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 044 702 8487 

 

Tapahtuman sivu