Kouvolan vapaa-ajan asukkaille suunnatulla kyselyllä selvitettiin Kouvolan parhaita puolia, kehityskohteita, etätyöskentelyä sekä kiinnostusta muuttaa Kouvolan seudulle. Luonto on Kouvolan vahvuus. Suurimpina kehittämiskohteina esille nousivat kaupungin keskustan ja palvelujen kehittäminen. 

Monelle syy muuttaa Kouvolaan olisi juuret tai sukulaiset seudulla. Muutamia mainintoja saivat edullinen asuminen, luonto ja lyhyempi mökkimatka. Syitä olla muuttamatta Kouvolaan oli suurimmalla osalla elämä tai työ nykyisessä asuinkunnassa, muutolle ei ollut tarvetta tai mahdollisuutta.

Kesäkuussa toteutettuun kyselyyn saatiin 106 vastausta. Ympärivuotisesti vapaa-ajan asuntoa käytti noin puolet vastaajista (51 %). Asunnoista 40 % oli peritty tai suvun hallussa, 18 % on valinnut mökkipaikan kodin läheisyyden vuoksi ja 17 % tontin tai maiseman vuoksi.

Suurin osa vastaajista asui pääkaupunkiseudulla. 4 % vastaajista asui vakinaisesti Kouvolassa. Muualla asuvista n. 43 % voisi harkita muuttoa Kouvolaan.

Luonto ja rauha sopivat hyvin etätöiden tekemiseen

Etätöitä vapaa-ajan asunnolla oli tehnyt runsas puolet vastaajista. Vajaan 70 % mielestä luonto ja rauha tukevat etätyöskentelyä tai pitempiaikaista asumista erittäin hyvin, 50 % mielestä harrastus- ja liikuntamahdollisuudet hyvin tai erittäin hyvin.

Suurimpana haasteena koettiin tietoliikenneyhteydet, samoin julkisessa liikenteessä sekä terveyspalveluissa koettiin eniten kehittämistä.

Kehittämiskohteista esille nousivat keskustan kehittäminen, tapahtumat ja palvelut

Kehittämiskohteissa nousivat esiin Kouvolan keskustan elin- ja vetovoima. Erilaisia tapahtumia ja palveluita kaivattiin, esimerkiksi kauppaa lähelle mökkiä tai vireämpää torielämää. Tieverkoston ja julkisen liikenteen parantaminen mainittiin myös vastauksissa. Muutama vastaaja toivoi parannusta kaavoitusprosesseihin, vapaa-ajan asunnon muuttamiseen ympärivuotiseksi tai mökkiläisten jätehuoltoon.

Viidennes vastaajista osallistui johonkin harrastustoimintaan mökkipaikkakunnalla, kuten metsästykseen tai kulttuuritapahtumiin. 30 % ilmoitti voivansa osallistua, mutta kaipasi niistä lisätietoa. Oman mökkiseudun kehittämistoimenpiteisiin osallistumisesta on kiinnostunut kolmannes (33 %).

Vapaa-ajan asukkaat tuovat elinvoimaa

Kehittämiskohteista ja -toiveista huolimatta moni oli tyytyväinen Kouvolan nykyiseen tarjontaan ja palveluihin. Vastauksista välittyi positiivinen suhtautuminen mökkipaikkakuntaan. Tiedottaminen ja tiedonsaanti nousivat esiin eri yhteyksissä liittyen muun muassa liikuntamahdollisuuksiin, paikallisiin tuotteisiin tai terveyspalveluihin.

Kouvolan vapaa-ajan asukkaista on mahdollista muodostua entistäkin tärkeämpi tekijä Kouvolan ja sen taajamien ja kylien elinvoimalle. Heidän tavoittamistaan ja markkinointia kannattaisikin tehostaa. Vapaa-ajan asukkaat osallistuvat myös paikkakunnan maineen rakentamiseen kotipaikkakunnillaan ja verkostoissaan.

Lisätiedot:

Jaana Lauhkonen-Teräväinen, Projektipäällikkö
Kouvolan kaupunki, Talenttimagneetti –osaajien houkuttelun käynnistäminen-hanke
p. 020 615 6159, jaana.lauhkonen-teravainen@kouvola.fi

Laura Lehtinen, Projektipäällikkö, Älykkäät kulttuurikylät
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö
p. 044 702 8451, laura.lehtinen@xamk.fi

Kyselyn tulokset (pdf-tiedosto)

 

Kysely toteutettiin Kouvolan kaupungin Talenttimagneetti -hankkeen (EAKR) ja Xamkin Älykkäät kulttuurikylät -hankkeen (Maaseuturahasto) toimenpiteenä. Älykkäät kulttuurikylät -hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.