Kouvolan keskustaan on avattu Living Lab -tila, jossa järjestetään nuorille suunnattuja digitaitoihin ja työelämään liittyviä koulutuksia, digitaitojen valmennusta nuorille sekä yhteiskehittämispajoja nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville. Tila ja toiminta on suunnattu 16–29-vuotiaille sekä ammattilaisille eri organisaatioissa, toisen asteen oppilaitoksissa, yrityksissä ja järjestöissä.

Living Lab on yhteiskehittämisen paikka, joka kokoaa yhteen nuoria ja ammattilaisia. Tavoitteena on tunnistaa esimerkiksi nuorten työllisyyteen ja digiosaamiseen liittyviä haasteita ja ideoida niihin yhdessä ratkaisuehdotuksia. Tuotteita, palveluita tai toimintamalleja testataan ja kehitetään yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa.

Living Labin avajaiset järjestetään ke 1. helmikuuta klo 14.00–18.00, os. Kauppamiehenkatu 1, Kouvola. Avajaiset ovat avoimet kaikille tilasta ja toiminnasta kiinnostuneille.

 

Syntymävuosi ei takaa digiosaamista

 

Nuorten digiosaamiseen liittyy paljon oletuksia.

–  Pelkän syntymävuoden perusteella ei voida olettaa, että kaikki digitaidot ovat automaattisesti hallussa. Eikä tarvitsekaan olla. Nuorilla on yhtä lailla oikeus saada tukea digitaitoihin kuten muillakin ikäryhmillä. Nuorten tarpeet voivat jäädä diginatiivius-oletusten jalkoihin, hankkeen projektipäällikkö Tanja Mäkelä muistuttaa.

NOUSU-hankkeessa on kerätty nuorten toiveita ja tarpeita digiosaamiseen liittyen. Koulutustoiveita on tullut muun muassa laitteen hallintaan, tekstinkäsittelyohjelmiin, tietoturvaan, medialukutaitoon, CV:n tekemiseen, työhakuun ja sähköiseen asiointiin liittyen. Hankkeessa järjestetään nuorten tarpeiden perusteella räätälöityjä digitaitoihin ja työelämään liittyviä koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutukset ovat nuorille maksuttomia.

– Digihyvinvointi ja digiosallisuus ovat melko tuoreita käsitteitä, joita on muodostettu kuvaamaan hyvinvointia keskellä digielämää. Digi voi myös syrjäyttää. Joku palvelu voi jäädä jopa saamatta, jos ei osaa käyttää digipalveluita, Mäkelä sanoo.- Toisaalta digi mahdollistaa monia asioita: sen avulla voi esimerkiksi olla yhteydessä toisiin, opiskella, tehdä töitä, harrastaa, hoitaa sujuvasti arjen asioita ja käyttää erilaisia palveluita.

 

Lisää nuorten ääntä palveluiden kehittämiseen

 

Nuorilähtöistä Living Lab -toimintaa kokeillaan ja kehitetään NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa, joka on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua. Hankkeessa kehitetään muun muassa nuorten palvelukarttaa, jossa on ollut mukana eri alojen ammattilaisia ja nuoria. Hankkeessa kokeillaan myös nuorten kehittäjäryhmää, jonka tavoitteena on tuoda nuorten ääntä ja toiveita palveluiden kehittämiseen. Nuorten kehittäjäryhmän toimintaa ja mallia muotoillaan yhdessä ryhmään osallistuvin nuorten kanssa. Nuorten motiiveista osallistua kehittämiseen käytiin keskustelua nuorten kehittäjäryhmässä. Mikä on hankkeen kehittämistoimintaan osallistuvalle nuorelle tärkeää? –    Saada omaa ääntä ja ajatuksia kuuluviin. Nuorison ääni on meidän tulevaisuus, eräs NOUSU-hankkeen toimintaan osallistunut nuori sanoo.

 

NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa kehitetään Living Lab -toimintaa nuorten digiosaamiseen ja työllisyyteen liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.-2021-31.8.2023. Hanketta toteuttaa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 – pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisätiedot: www.xamk.fi/nousu, IG: @digielamaa

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tanja Mäkelä, 040 183 2178, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Living Lab – Nuorilähtöistä toimintaa kehittämässä -artikkeli

v