Lehtori Katriina Vesala (oik.), Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen, Kohoa Synergiakeskuksen toimitusjohtaja Jenni Liikkanen ja TKI-yksikön johtaja Tomi Heimonen olivat tyytyväisiä Kaupunkikampusviikon ensimmäiseen pilottiin!

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja Kymenlaakson yrityksille suunnattu Kaupunkikampusviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa 20.–22.3.2023 Kouvolassa, kävelykadun varrelle avautuneessa Kohoa Synergiakeskuksessa. Kyseessä on uusi foorumi, jossa eri alojen yritykset ja yrittäjät sekä opiskelijat voivat luontevasti verkostoitua.

Tapahtuman toteuttivat Xamk, LUT-yliopiston Kouvolan yksikkö, Kouvola Innovation, Kymen Yrittäjät ja Kohoa Synergiakeskus. Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläisen tunnelmat olivat ensimmäisen tapahtuman jälkeen positiiviset.

– On erittäin tärkeää, että saamme tuotua opiskelijoita ja yrittäjiä enemmän yhteen – siitä syntyy varmasti paljon uutta ja hyvää! Tämä oli ensimmäinen kokeilu, jonka pohjalta tapahtumaa kehitetään. Yhteisenä tavoitteenamme on säännöllisesti toistuva tapahtuma, joka hyödyttää kaikkia osapuolia ja edistää alueen yrittäjyyttä.

Myös toimitusjohtaja Jenni Liikkanen oli tyytyväinen Kohoa Synergiakeskuksen ensimmäiseen tapahtumaan.

– Tämä oli rohkaiseva kokemus. Tiloja vielä viimeisteltiin, mutta se ei menoa haitannut. Kouvolassa on pitkään kaivattu yhdessä tekemistä, ja kaikki olivat innolla Kaupunkikampusviikon järjestelyissä.

Kaupunkikampusviikko on osa opintoja

Kaupunkikampusviikon ideoi Xamkin lehtori Katriina Vesala yhdessä Kari Jääskeläisen kanssa.

– Tämä oli nyt ensimmäinen kolmesta pilotista ja siihen osallistui Xamkin taloushallinnon opiskelijoita. Syyskuussa vuorossa on englanninkielisen International Business -koulutuksen ja marraskuussa suomenkielisen muotoilun koulutuksen opinnoista rakennetut Kaupunkikampusviikot. Pilottien pohjalta muodostamme tapahtuman lopullisen konseptin, Vesala kertoo.

Kaupunkikampusviikko oli ja on jatkossakin osa opiskelijoiden opintoja. Tällä kertaa siihen oli kiinnitetty neljä taloushallinnon opintojaksoa ja ohjelmaan sisältyi monenlaista opetusta:

  • ohjelmistorobotiikan ja balanced scorecardin luennot, joihin liittyi opiskelijaryhmien yritystoimeksiannot
  • arvonlisäverotuksen normaali teorialuento
  • rahoituksen verkko-opintojaksoon kuuluva pankkiluento
  • useita asiantuntijapuheenvuoroja yrittäjyydestä, toimialan muutoksesta ja johtajuudesta sekä yritysvierailu

Viikon tavoitteena on synnyttää konkreettista yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välille, esimerkiksi opintojaksojen harjoitustehtävien, opinnäytetöiden, projektien ja työharjoittelujen muodossa.  Yritykset ja yrittäjät voivat tulla kuuntelemaan heitä kiinnostavia luentoja, ja heillä on myös mahdollisuus antaa luentoihin liittyviä yritystoimeksiantoja. Osallistuminen on kaikille tapahtumaan ilmoittautuneille yrityksille avointa ja ilmaista.

Kaupunkikampusviikkoja voidaan toteuttaa jatkossa myös Xamkin muissa kampuskaupungeissa, jos vain sopivat tilat ja rahoitus järjestyvät.

Taloushallinnon opiskelijat Pekka Parkkinen (vas.), Kaisa Salmikoski ja Salli Põlma toivottivat tervetulleeksi uudenlaiset oppimisympäristöt ja toivoivat lisää mahdollisuuksia kohdata yrityksiä ja työnantajia.

Opiskelijoita kiinnostaa yrittäjyys ja konkreettiset uraa hyödyttävät asiat

Toisen vuoden taloushallinnon opiskelijat Pekka Parkkinen, Kaisa Salmikoski ja Salli Põlma olivat tyytyväisiä Kaupunkikampusviikon antiin.

– Tämä tuo mukavaa vaihtelua perinteisiin koulupäiviin, kun ympäristö on uusi. Aiheet oli hyvin valittu ja luennoitsijat toivat erilaista näkökulmia käsiteltäviin teemoihin. Olemme saaneet tietoa yrittäjyydestä ja monista muistakin aiheista, jotka liittyvät suoraan tulevaan uraamme.

Sallin, Kaisan ja Pekan mielestä tapahtuma hyödytti kaikkia osallistujia.

– Tämä on hyvä verkostoitumismahdollisuus sekä opiskelijoille että yrityksille. Opiskelijoita kiinnostaa eritysesti mahdollisuus löytää kesätyö, harjoittelupaikka tai osa-aikainen työ opiskelun ajaksi, yrityksillä puolestaan on mahdollisuus rekrytoida uusia osaajia. Myös korkeakoulun opetus hyötyy, kun se saa tuoretta tietoa työelämän osaamistarpeista, joita voi sitten sisällyttää opetussuunnitelmiin.

Tulevilta Kaupunkikampusviikoilta opiskelijat toivovat, että niissä voisi kohdata vielä enemmän yrittäjiä ja työnantajia. Niiden ohessa voisi järjestää esimerkiksi rekrymessut.

– Toivottavasti näitä järjestetään jatkossa säännöllisesti. Myös aihepiirit voisivat vaihdella, esimerkiksi yrittäjyys, johtaminen ja HR kiinnostavat kaikkien alojen opiskelijoita.