Virtuaalinen palvelumuotoilutapahtuma, Design Jam, kokoaa 17.-18.3. yhteen opiskelijoita ympäri maailman ratkomaan koronan aiheuttamia hyvinvointihaasteita opiskelijoille. Design Jam -tapahtumaan osallistuu paitsi Xamkin, myös kumppanuusoppilaitosten opiskelijoita seitsemästä eri maasta, esimerkiksi Portugalista, Venäjältä ja Puolasta.
Etäopiskelun haasteet ovat kaikille yhteisiä.

Design Jam on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hyvinvointialojen kansainvälistä viikkoa, joka järjestetään tänä vuonna täysin virtuaalisesti. Kansainvälistä viikkoa vietetään 16.3.-18.3.

Design Jam on tiivis yhteiskehittämisen tapahtuma, jossa ideoidaan uusia keinoja ja ratkaisuja etukäteen esitetyn haasteen pohjalta. Haasteen 17.-18.3. Design Jamiin tarjoaa Xamkin Opiskeluhyvinvoinnin palvelut.

Osallistujat etsivät pienissä ryhmissä ratkaisuja siihen, miten opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin poikkeuksellisissa olosuhteissa edistää. Tavoitteena on löytää käytännössä toteutettavia malleja ja uusia toimintatapoja tilanteisiin, joissa lähiopiskelu ja opiskeluun liittyvät sosiaaliset suhteet joutuvat koetukselle.

Yhdessä kehittämällä etsitään uusia palveluja, joita Xamkin Opiskeluhyvinvoinnin palvelut voisi tuottaa opiskelijoille. Kysymyksenä on, mikä lisäisi yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskuudessa poikkeusaikana? Lisäksi pohditaan, kuinka opiskelijat tavoitetaan, mikä on paras tapa kertoa heille saatavilla olevista palveluista.

Hyvinvointikartoitus kertoo, että opiskelijat kaipaavat yhteisöllisyyttä

Pohjana Design Jamissa tehtävälle kehittämistyölle on Xamkissa tehty opiskelijoiden hyvinvointikartoitus, josta nousi selvästi esille yhteisöllisyyden edistämisen tarve koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojenkin aikana.

Kartoituksen tulokset ovat jo konkretisoituneet moniksi toimenpiteiksi Xamkissa, ja nyt opiskelijatkin pääsevät ideoimaan hyvinvointiaan edistäviä innovatiivisia ratkaisuja – yhdessä kansainvälisten opiskelijatovereidensa kanssa.

Kansainvälisen viikon järjestelyistä vastaa Xamkissa kv-palvelut ja Symbioosi-hanke, jossa on jo luotu yhteiskehittämisen pedagoginen malli Xamkille. Viikon teemana on “Let’s promote wellbeing online”.
Symbioosi-hanketta rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

Kia-Erika Klint, Kv-palvelut
Kia-Erika.Klint@xamk.fi
P. 050 478 1839 

Marita Mattila, projektipäällikkö, MMM, Symbioosi-hanke
Marita.Mattila@xamk.fi
P. 050 312 5094