Puurakentamisen suosio on vahvassa kasvussa Euroopassa ja Suomessa. Suuria koulu- ja kerrostalokohteita on meneillään useita, puurakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan, ja yritykset kehittävät uusia rakennustuotteita ja -järjestelmiä.

Myös Etelä-Savossa puun toivotaan yleistyvän erityisesti suurten rakennuskohteiden materiaalina. Lähtökohdat puurakentamiselle Suomen metsäisimpänä maakuntana ovat Etelä-Savossa hyvät, ja maakunnasta viedään puurakentamisen tuotteita ja raaka-ainetta kasvukeskuksiin. Alan innovaatioiden ja alueellisen osaamisen kehittymiselle on tärkeää, että rakennuskohteita syntyy myös lähialueelle.

Puurakentamisen tulevaisuudennäkymistä keskustellaan Puurakentamisen uudet tuulet -seminaarissa Mikkelissä 3. lokakuuta.

Seminaarin järjestävät Etelä-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet Puurakes ja RAKES 2020 sekä Metsäkeskus ja Mikkelin Miksei.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen ja yritysten asiantuntijat (mm. Stora Enso, VersoWood ja Elementit – E Oy) kertovat ajankohtaisia näkemyksiä puurakentamisen todellisista mahdollisuuksista, alan lainsäädännöstä sekä tulevaisuuden visioista. Metsäkeskuksen aluejohtaja Antti Heikkilä kertoo Etelä-Savon puuvarannon riittävyydestä ja metsänomistajien näkökulmasta puurakentamiseen.

Puurakentamista kehitetään ratkaisuksi erityisesti koulurakennuksia vaivaaviin sisäilmaongelmiin. Seminaarissa kuullaan tuore katsaus Imatralle rakennettavan Suomen suurimman puukoulun syntyvaiheen päätöksistä ja perusteista. Esille nousee erityisesti käyttäjien näkökulma koulurakentamiseen. Mikkelin kaupungin palveluverkkouudistukseen liittyvät rakennusinvestoinnit antavat hyvät mahdollisuudet kehittää modernia ja kestävää puukoulurakentamista myös Etelä-Savossa.

Paneelikeskusteluun osallistuu asiantuntijoita ja päättäjiä puurakentamista kehittävistä ja puutuotteita valmistavista yrityksistä. Paneelikeskustelun päätavoitteena on löytää uusia ideoita ja toimintatapoja kestävän puurakentamisen edistämiseksi Etelä-Savossa.

Seminaari on tarkoitettu kuntien päättäjille ja henkilöstölle, rakennus- ja puutuotealalla toimiville yrityksille ja opiskelijoille, puurakennusten käyttäjille sekä kaikille muille puurakentamisesta kiinnostuneille.

Puurakentamisen uudet tuulet -seminaari järjestetään keskiviikkona 3.10.2018 kello 12-16.30 Mikkelissä. Paikka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, A-rakennus, Auditorio A117, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

Lisätietoja: projektiasiantuntija Kiti Venäläinen, RAKES 2020-hanke, Xamk, puh. 040 663 0546.