Puurakentamisen suosio on vahvassa kasvussa Euroopassa ja Suomessa. Useita suuria koulu- ja kerrostalokohteita on rakenteilla, puurakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan ja yritykset kehittävät uusia rakennustuotteita ja -järjestelmiä.

Myös Etelä-Savossa puun toivotaan yleistyvän erilaisten rakennuskohteiden materiaalina sekä laajemmin maakunnan vetovoimatekijänä. Lähtökohdat puurakentamiselle Suomen metsäisimpänä maakuntana ovat Etelä-Savossa hyvät. Alan innovaatioiden ja alueellisen osaamisen kehittymiselle on tärkeää, että rakennuskohteita syntyy myös lähialueelle.

Puurakentamisen tulevaisuudennäkymistä keskustellaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskuksen järjestämässä Puurakentamisen vaikutukset -seminaarissa Mikkelissä 9. toukokuuta.

Puurakentamisen pitkän linjan kehittäjä ja tutkija, professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta avaa puurakentamisen mahdollisuuksia laajasti eri näkökulmista. Puurakentaminen on kokonaisuus, jolla on vaikutuksia muun muassa ympäristöön, hyvinvointiin ja aluetalouteen. Seminaarin muissa puheenvuoroissa eri asiantuntijat tarkastelevat puurakentamisen erityispiirteitä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asiantuntija, tutkimusinsinööri Tiina Vainio-Kaila kertoo puun antibakteerisuusominaisuuksista, jotka voivat muuttaa puun käyttömahdollisuuksia esimerkiksi sairaalaympäristöissä.

Seminaarissa julkistetaan Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n laatima konseptisuunnitelma Puumalan Pistohiekan tulevaisuudesta, jossa puurakentamisella on merkittävä rooli osana Saimaan matkailua.

Seminaari on tarkoitettu rakennus- ja puutuotealalla toimiville yrityksille ja opiskelijoille, kuntien päättäjille ja henkilöstölle, puurakennusten käyttäjille sekä kaikille muille puurakentamisesta kiinnostuneille.

Puurakentamisen vaikutukset -seminaari järjestetään torstaina 9.5.2019 kello 12-16 Mikkelissä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksella Mikpoli-rakennuksessa: Auditorio A117, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

Puurakentaminen Etelä-Savossa – Puurakes -hankkeen päärahoittaja on Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Metsäkeskus.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Matti Kilpiäinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Puurakes-hanke
puh. 0400 753165, matti.kilpiainen@xamk.fi