Sairaanhoitaja Inka Häkkinen on valittu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Vuoden alumniksi 2021. Häkkinen on valmistunut Xamkin Kotkan kampukselta vuonna 2018 ensihoitajaksi ja työskentelee tällä hetkellä Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä.

Inka Häkkinen ohjaa työssään Xamkin nykyisiä sairaanhoitaja- ja ensihoitajaopiskelijoita. Hän kertoo pyrkivänsä omalla osaamisellaan antamaan tulevaisuuden ammattilaisille eväitä työelämään.
– Aktiivisuus ja vastuunotto ovat tämän päivän työelämässä välttämättömiä ominaisuuksia, hän sanoo.
– Sairaanhoitajan työ on yllättävää ja haastavaa. Meillä on Kymenlaakson sairaalassa yhteispäivystys, joten koskaan ei tiedä mitä edessä on. Luonnollisesti laaja tietämys eri erikoisalojen sairauksista on suotavaa, samoin kädentaidot ovat päivystyksessä tarpeen.

Vuoden alumni -palkitsemisen perusteluissa todetaankin, että Inka Häkkinen on vastuullinen ja kantaaottava opiskelijoiden ohjaaja. Häntä luonnehditaan myös esimerkilliseksi koulutuksen puolestapuhujaksi, joka on itsekin sisäistänyt hyvin elinikäisen oppimisen. Häkkisellä on useampikin sosiaali- ja terveysalan tutkintonimike; hän on ensin opiskellut geronomiksi ja suorittanut vuonna 2013 Xamkissa terveyden edistämisen koulutusohjelmassa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja tämän jälkeen opiskellut vielä ensihoitajaksi.

Häkkinen on saanut työstään myös kansainvälisen kunniamaininnan. Häkkinen sai viime kuussa Ruotsin kuningatar Silvian luovuttaman Queen Silvia Nursing Awards -stipendin. Sen Häkkinen sai ideoimastaan FinnHELP-keskustelupalvelusta, joka tarjoaa keskusteluapua sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä tukea jaksamiseen pandemian keskellä.

Vuoden alumnin palkinnon saaja julkistettiin maanantaina 20.12.2021 Xamkin virtuaalisissa valmistumisjuhlissa. Vuoden alumnin palkinto on luonteeltaan tunnustusmaininta. Ehdotuksia palkittavasta kerätään Xamkin opiskelijoilta ja työntekijöiltä ja valinnan tekee rehtori Heikki Saastamoinen. Xamk huomioi alumnitoiminnassaan myös Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluista valmistuneet.

Aiemmin Xamkin Vuoden alumnin palkinnon saaneet:

  • 2018 tradenomi Satu Temonen
  • 2019 muotoilija (AMK) Tiina Henttonen
  • 2020 tradenomi Roosa-Maria Manninen