Kun yrityksessä on tavoitteena tuottavuuden kasvattaminen, on perinteisesti ajateltu, että tähän päästään työaikaa lisäämällä. Tutkimukset osoittavat, että minuuttien lisäämisen sijaan tulisi parantaa työyhteisöjen hyvinvointia. Muun muassa esimiestoiminnan ongelmat yrityksissä näkyvät henkilöstön sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden kasvuna. Mikkelissä Savonlinja Oy on lähtenyt panostamaan esimiestyön laatuun, sillä se on ensisijainen avain tuottavuuteen.

Työhyvinvointi on tuotantotekijä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lapin yliopisto edistävät yhdessä henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä eteläsavolaisissa yrityksissä. Esimiehen toiminnalla on ratkaiseva merkitys henkilöstön tyytyväisyyteen ja motivaatioon ja siten tuottavuuteen. Työhyvinvointi tulisikin nähdä tuotantotekijänä, jota voi myös johtaa paremmin: oikein mitattu työelämän laatu (QWL, quality of working life) kertoo henkilöstön suorituskyvystä.

Xamkin Tiedosta-hankkeessa mukana olevia yrityksiä on opastettu tarkastelemaan henkilöstötuottavuutta tästä työelämän laadun näkökulmasta. Tarkoitus on saada pysyviä tuloksia parantamalla johtamiskäytäntöjä sekä osallistamalla henkilöstö ja esimiehet toiminnan kehittämiseen. Käytännön toimenpiteet ovat muun muassa henkilöstöjohtamisen kypsyysarviointeja, esimiesten valmentamista, johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Työ perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn, Lapin yliopiston apulaisprofessori Marko Kestin henkilöstötuottavuuden malliin. Kesti on tieteellisesti osoittanut työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyden.

Savonlinjan tavoitteena tyytyväisemmät työntekijät

Yksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä on mikkeliläinen Savonlinja Oy, Suomen toiseksi suurin yksityinen bussiyhtiö. Yrityksessä henkilöstötuottavuuden edistäminen on tärkeä osa sukupolvenvaihdoksen jälkeistä johtamista. Työhyvinvoinnin ja siten henkilöstötuottavuuden edellytyksiä on käsitelty johtoryhmän kanssa sekä otettu käyttöön työelämän laadun käsitteeseen perustuva QWL-mittaus. Sitä ollaan parhaillaan laajentamassa hallinnosta koko yritykseen. Hankkeen aikana hallinnon henkilöstöllä on ollut myös mahdollisuus tutkia ja seurata omaa hyvinvointiaan hyvinvointiteknologian sovellusten avulla.

– Tänä syksynä paneudumme esimiestoiminnan laatuun. Sen vaihtelusta saamme tietoa hankkeessa kehitetyn esimieskäytäntöjen osaamisarvion avulla. Käytämme sillä koottuja tietoja muun muassa esimieskoulutusten suunnittelussa, kertoo Savonlinjan henkilöstöpäällikkö Ari Rajamäki. – Usein ne esimiehet jotka eniten tarvitsevat kehittämistä, vähiten sitä osaavat tai uskaltavat pyytää. Kaksitasoisen osaamisarvion avulla tarpeet tunnistetaan aikaisempaa paremmin.

 

Keskiviikkona 12.9. työhyvinvointi ja tuottavuus on esillä Tiedosta-teemaseminaarissa, joka on kolmas avoin, maksuton seminaari osana Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanketta.

TIEDOSTA-TEEMASEMINAARI 3. Tiedolla johtamisella tuottavuutta ja kilpailukykyä

12.9.2018 klo 12-16, Xamkin Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, tila D127

Teemoina:

• Johtamisen psykologiaa

• Muutosprosessin hallinta

• Vaikuttavuuden mittaaminen

Seminaarin asiantuntijana on Marko Kesti Lapin yliopistosta, Dosentti, Dr., M.Sc. Apulaisprofessori, University of Lapland CEO, Playgain Oy EVP, Mcompetence Oy Non-fiction writer

Toivotamme median edustajat tervetulleeksi mukaan seminaariin!

 

Lisätietoja
Tiedosta-hanke: Tuulevi Aschan
p. 040 637 8841, tuulevi.aschan@xamk.fi

Työelämän laadun ja tuottavuuden väliset yhteydet: Marko Kesti
p. 040 717 8006, marko.kesti@ulapland.fi
https://markokesti.wordpress.com/

Tiedosta-hanke Savonlinja Oy:ssä: henkilöstöpäällikkö Ari Rajamäki
p. 045 6130 011ari.rajamaki@savonlinja.fi

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hanketta 1.1.2017–31.3.2019 aikana toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Lapin yliopiston kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja: www.xamk.fi/tiedosta.