Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta ja palvelun yhdenvertaista saatavuutta voidaan merkittävästi parantaa kansallisella strategialla ja ensihoitopalvelun hallinnolliset rajat ylittävällä toimintamallilla, osoittaa 14. lokakuuta julkaistu selvitys.

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta arvioitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa.

Selvityksessä mallinnettiin lääkärihelikoptereiden palvelutarve ja kyky vastata siihen. Kun rakennettava kahdeksan tukikohdan kokonaisuus on toiminnassa, lääkärihelikopteripalvelu kattaa 90 prosenttia väestöstä puolen tunnin kuluessa hälytyksistä. Mahdollisimman vaikuttava toiminta edellyttää operatiivista toimintaa valtakunnallisena kokonaisuutena, yli nykyisten hallinnollisten rajojen. Lisäksi mittarilentotoimintaa edistävillä investoinneilla voitaisiin tasata ajallista ja maantieteellistä eroa hoidon saavutettavuudessa.

Arvion mukaan nykymuotoisella toiminnalla kustannukset ovat 40 000–55 000 euroa / potilaan laadukas lisäelinvuosi. Lääkärihelikopteritoiminnan tarkempi kohdentaminen sekä alueellisesti että potilasryhmittäin laskisi toiminnan kustannuksia huomattavasti (noin 25 000–33 000 euroon / potilaan laadukas lisäelinvuosi).

”Useat trendit yhteiskunnassa vaikuttavat siihen, miten lääkärihelikopteritoiminnasta saadaan suurin hyöty. Toiminnan kehittäminen edellyttää kansallisen strategian luomista. Tärkeää on myös hyödyntää eri viranomaisten yhteistyömahdollisuudet niin normaalitoiminnassa kuin erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa”, sanoo selvityshankkeesta vastaava tutkija, dosentti Jouni Nurmi.

Tutkimusryhmässä oli mukana Xamkin ensihoidon yliopettaja, dosentti Hilla Nordquist. Hän kuvaa kulunutta hankevuotta vauhdikkaaksi ja antoisaksi:
– Monitieteisen tutkimusryhmän erittäin onnistunut yhteispeli sekä laadukas konsortion johtaminen siivittivät lopputulokseen, jolla on toivottavasti merkitystä lääkärihelikopteritoiminnan kehittämistyössä vielä vuosiksi eteenpäin.

Osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutettu hanke tutki lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta ja keinoja kustannusvaikuttavuuden kehittämiseksi.

 

Raportti: Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuuden kehittäminen

Alkuperäinen tiedote VNK:n sivuilla

 

Kuva: FinnHEMS Oy