Sosiaali- ja terveysalojen yritysten tietoturvaan kohdistuu monia tuoreita säädöksiä ja vaatimuksia, esimerkiksi ajantasainen tietoturvasuunnitelma, Kanta-liittyminen ja omavalvontaohjelman laadinta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tuottama sote-yrittäjän tietopankki tietoturvasta auttaa näissä asioissa maksutta.

Kanta-liittyminen tietoturvakäytäntöineen koskee kaikkia sote-alan yrityksiä tulevien vuosien aikana. Syyskuuhun 2024 mennessä julkisten sosiaalihuollon palvelutuottajien ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivien yksityisten palveluntarjoajien pitää liittyä Kanta-palveluun. Esimerkiksi hoivakodit kuuluvat sosiaalipalvelujen piiriin.

Myös omavalvontaohjelma edellyttää kyberturvallisuuden varmistamista

Omavalvontaohjelmaa koskeva laki tuli voimaan vuoden alussa, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Myös omavalvontaohjelma koskee kaikkia sote-yrityksiä. Omavalvontaohjelma sisältää muun muassa tietoturva-, lääkehoito- ja omavalvontasuunnitelman sekä riskienhallintasuunnitelman.

– Omavalvontaohjelman tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että palvelunantajat toteuttavat palveluitaan lain ja sopimuksien mukaisesti. Erityisesti tässä korostuu palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus, yrittäjä Heidi Ilmonen SoteTrainingistä kertoo. Hän on sote-alan tietoturvaan erikoistunut kouluttaja ja toimii asiantuntijana Xamkin tietopankin materiaaleissa.

– Omavalvonta on osa palveluiden tuottamista. Sote-palveluita ei voi tuottaa ilman, että ne pohjautuvat omavalvontaa tukeviin suunnitelmiin, havaintoihin ja arviointiin. Tärkeä osa ohjelmaa on toimintamalli sille, miten havaittuihin puutteellisuuksiin reagoidaan ja miten ne korjataan.

Tietopankki tarjoaa opastusta ja valmiita pohjia

Ajankohtaiset tieto- ja kyberturvamateriaalit on laadittu sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin sopiviksi. Maksuton tietopankki sisältää muun muassa seuraavat asiat:

  • Askel askeleelta video-oppaan tietoturvasuunnitelman tekoon
  • Tietoturvasuunnitelman mallipohjan
  • Kanta-palveluun liittymisen oppaan ja suunnittelupohjan
  • Tietoa omavalvontaohjelmasta
  • Tietoturvapodcastit ja -videot
  • Käytännölliset kyber- ja tietoturvaoppaat

Tietopankki on käytettävissä osoitteessa https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kyberturvallisuus-sote-alalla-kybersote/

– Materiaalit on suunniteltu sote-yrittäjien arkeen, ja niitä on helppo hyödyntää omassa liiketoiminnassa, kertoo tietopankin tuottaja, sote-alaan perehtynyt kyberturva-asiantuntija Janine Klauenbösch Xamkista.

Tietoturvan tietopankin sote-yrittäjille on tuottanut Xamkin toteuttama Kyberturvan abc yrittäjille -hanke, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marie Skavø-Sinisalo, Xamk, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 050 5361 844

Kyberturva-asiantuntija, sote-ala Janine Klauenbösch, Xamk, etunimi.sukunimi@xamk.fi,  050 4796 860

Kyberturvan abc yrittäjille -hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kyberturvallisuuden-abc-yrittajille/