Lehtori Suvi Pylvänen on palkittu Digiope-palkinnolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Palkinnon hänelle toi koronapandemian myötä verkko-opetukseksi muutettu web-suunnittelun opintojakso.  

Pylvänen työskentelee Xamkin kulttuurin koulutusyksikössä Kouvolassa Game Design -koulutuksessa. Web-suunnittelu on graafisen muotoilun opiskelijoille suunnattu opintojakso. Opintojakson aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat verkkosivu-uudistuksen todelliselle asiakkaalle.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti:

”Tällä opintojaksolla suutarilla on niin sanotusti kengät. Opintojaksoalusta on selkeä ja materiaalit visuaalisia ja monipuolisia. Tavoitteet ja arviointikohteet on ilmaistu selkeästi. Arviointiperusteet on määritelty tarkasti ja ne vastaavat hyvin sisältöä.

Kaikki perusasiat ovat hyvin kunnossa toteutuksella. Opintojakson oppimistehtävät ovat todella mielekkäitä ja oppimisessa päästään opintojakson aikana todella pitkälle. Opintojaksoon liittyy työelämän toimeksianto, jota opiskelijat ryhmissä toteuttavat. Opintojaksolla käytettävät menetelmät ja työkalut ovat tarkoituksenmukaisia ja alalle ominaisia. Opettaja on rakentanut ympäristön, jossa opiskelijat pääsevät sparraamaan toinen toisiaan. Learn-alustan rinnalla käytetään Teamsiä opiskelijoiden ohjaukseen. Tapa, jolla ohjaus ja vuorovaikutus on rakennettu, on poikkeuksellista. ”

Opiskelijat korostivat perusteluissaan mm. Pylväsen käyttämien opetusmenetelmien monipuolisuutta ja inspiroivuutta sekä eritasoisten oppijoiden huomioimista.  “Hän osaa hyödyntää sovellusten ja alustojen erilaisia mahdollisuuksia oppijan hyväksi ja saa monimutkaisenkin asian havainnollistettua (ja erinomaisen kärsivällisyyden kautta) verkon välityksellä, oppilasta motivoivasti.”

Opiskelijat arvostivat myös sujuvaa siirtymää lähiopetuksesta etäopetukseen. Opettajan koettiin nähneen paljon vaivaa opiskelijoiden oppimisen eteen esimerkiksi ohjeita tekemällä ja pilkkomalla suuria kokonaisuuksia helpommin käsiteltäviksi osiksi. Opiskelijoiden palautteen perusteella kaikki Pylväsen opintojaksoalustat Learn-ympäristössä ovat erittäin opiskelijaystävällisiä ja hyvin rakennettuja.

Digiopetuksen hyvät käytännöt esille – koronavuosi toi ennätyspaljon ehdotuksia

Digiope on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain erityisen onnistuneelle tavalle toteuttaa verkko-opetusta. Palkinto on yksi tapa nostaa esille hyviä käytäntöjä ja jakaa osaamista opettajien kesken. Palkinnon lisäksi jaetaan kaksi kunniamainintaa.

Lähtökohtana ovat opiskelijoiden tekemät ehdotukset palkitsemisen arvoisista verkko-opintojaksoista.  Vuodelta 2020 ehdotuksia saatiin ennätyksellisen paljon, yli 200. Mainituksi tuli 150 eri opettajaa ja/tai opintojaksoa. Palkinto myönnettiin nyt yhdeksännen kerran. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta Digiope -raati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista.

Kaksi kunniamainintaa

Digiope 2020 -kunniamaininnan saivat lehtori Vesa Kankare opintojaksostaan Networks and cybersecurity ja lehtori Laura Hokkanen opintojaksostaan Luovat ja kulttuuriset menetelmät.

Networks and cybersecurity on kyberturvallisuuden insinööriopintoihin (YAMK) kuuluva opintojakso, jonka toteutuksessa on hyödynnetty pelillisyyttä, automatisoitua arviointia sekä kyberturvallisuuden virtuaalilaboratoriota. Opintojakson toteutuksesta vastaa lehtori Vesa Kankare Informaatioteknologian yksiköstä Kotkan kampukselta. Raadin mukaan toteutus on aidosti innovatiivinen. Opintojaksolla on pelillinen rakenne, joka on yhdistetty arviointiasteikkoon ja oppimistavoitteisiin. Opiskelu etenee tehtäviä tekemällä ja opiskelijalla on mahdollisuus valita, työskenteleekö itsenäisesti vai hakeeko ohjausta.

Ohjausta on rakennettu monipuolisesti. Teams-ympäristössä käydään aktiivista keskustelua ja opettaja on joustavasti tavoitettavissa sen kautta. Lisäksi opettaja on rakentanut lisäohjaustilanteita enemmän tukea tarvitseville. Opiskelijapalautteen mukaan opintojaksolla syntyy tunne opettajan poikkeuksellisen hyvästä läsnäolosta. Arviointi rakentuu mallille, joka kannustaa hyvien tulosten tavoitteluun ja palkitsee osaamisen kehittymisestä

“Kurssin arviointi rakentuu modernilla tavalla kasvun asenteelle, jossa ponnistelemalla pystyy saavuttamaan parempia tuloksia myös tehtävistä, jotka on jo aiemmin arvosteltu. Tämä on rakennettu tavalla, joka ei tee tehtävää uusintakerralla helpommaksi, vaan mittaa aidosti oppimista.”

Luovat ja kulttuuriset menetelmät on yhteisöpedagogikoulutukseen kuuluva opintojakso, jota opettaa lehtori Laura Hokkanen Xamkin matkailu-, ravitsemis- ja nuorisotyön yksiköstä Mikkelistä. Opintojaksolla tutustutaan luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön nuoriso- ja yhteisötyössä. Normaalisti opiskelu on hyvin toiminnallista ja siihen liittyy lähiopetusta. Opintojakson verkkototeutus on raadin mukaan rajoja rikkova ja erinomainen esimerkki siitä, miten monenlaisia sisältöjä verkon välityksellä voidaan opettaa, kun käytetään luovuutta.

Opettaja on onnistunut osallistamaan opiskelijoita tiedon rakentamiseen ja toteutuksella on päästy eroon tunnelmasta, että opiskelu on suorittamista. Opiskelijapalautteen perusteella opintojaksolla on ollut tärkeä merkitys opiskelijoiden jaksamiselle korona-aikana. Opiskelijoihin on tehnyt vaikutuksen lehtori Laura Hokkasen paneutuminen opintojakson toteutukseen ja kyky etäopetuksen aikanakin aktivoida opiskelijoita toimimaan pelkän ruudun tuijotuksen ja luentojen kuuntelun sijasta.

“Hän lähetti meille kotiin kirjatun kirjeen, jossa oli tarvikkeita luovan kurssin ja tehtävien suorittamiselle. Opintojakso on tuntunut konkreettisesti edelleen, eikä siirtynyt vain verkkoon, kuten kaikki muut. Tehtävät eivät ole pelkästään vain esseitä, vaan esim. kuusiosainen tehtävä luonnossa liikkumisesta, johon sisältyy kuvien ottamista ja mielipaikkaharjoitusta.”

 

 

Lisätietoja Digiope-palkinnosta:

E-kampuksen blogi: http://blogit.xamk.fi/ekampus/vuoden-verkko-opetusteko/

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opetuksen kehityspäällikkö Sini Jussila
p. 044 702 8362 Sini.jussila@xamk.fi

Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola
p. 044 702 8490, mirva.pilli-sihvola@xamk.fi