Ensihoidolla on iso merkitys vammapotilaan selviytymiseen ja toipumiseen. Kokeneista suomalaisista ensihoidon ammattilaisista muodostuva tiimi on kehittänyt uuden toimintamallin vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoitoon.  Xamkin  verkkokoulutusliiketoiminnan yksikkö Edufication on mukana rakentamassa uutta mallia.  

PTT – Roolitettu traumapotilaan ensihoito® -toimintamalli helpottaa ensihoitajien työtä ja nostaa hoidon laatua. Mallissa ensihoitoyksikön tiimin jäsenet toimivat etukäteen sovituissa rooleissa.

Malli jakaa ensihoidon tehtävän vaiheisiin, joihin kuuluvat tehtävät on määritetty ja niiden järjestys hiottu optimaaliseksi. Jäsennelty toiminta nopeuttaa ensihoitajien työtä, vähentää turhaa kommunikointia ja antaa työrauhaa. Samalla se nostaa ensihoidon laatua ja parantaa potilaan mahdollisuuksia selviytyä ja toipua.

PTT-mallin takana on kokenut joukko ensihoidon kenttäjohtajia ja ensihoitolääkäreitä: Jani Kankainen, Jani Piikki, Jussi Pirneskoski, Susanne Ångerman ja Jouni Nurmi.

Opiskelu verkossa

PTT-mallin verkkokurssin ovat yhteistyössä toteuttaneet Pro4Pro Oy ja Edufication. Kurssi johdattaa videoiden, tekstisisältöjen ja aktivoivien tehtävien avulla toimintamallin periaatteisiin. Opiskelu vie noin 20 tuntia ja sen voi tehdä omaan tahtiin. Verkkokurssi mahdollistaa koko henkilöstön kouluttamisen toimintamallin käyttöön ottavissa organisaatioissa.

 

Lisätietoja:

www.edufication.com/fi/tuote/ptt-roolitettu-traumapotilaan-ensihoito

Pekka Pulkkinen, puh. +358 40 630 0341, pekka.pulkkinen@xamk.fi

Pro4Pro Oy on viiden ensihoidon ammattilaisen perustama ensihoidon laadun kehittämiseen ja koulutukseen keskittyvä yritys. Lue lisää www.prehospitaltraumateam.com.

Edufication on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin verkkokoulutusliiketoiminnan yksikkö. Edufication auttaa asiantuntijoita tuotteistamaan osaamistaan mikrokursseiksi, julkaisee ne omalla alustallaan ja huolehtii niiden markkinoinnista. Lue lisää www.edufication.com. ​​​​​