Kymenlaakson tulevaisuusverstas on maakunnan ennakoinnin päätapahtuma. Vaikka tulevaisuusverstas houkuttelee vuosittain useita kymmeniä osallistujia, on yritysten osuus jäänyt vähäiseksi. Tänä vuonna uudet tapahtumapaikat on valittu erityisesti yrityksiä ajatellen. 

Tulevaisuusverstaassa oppilaitokset, julkiset tahot ja yritykset sidosryhmineen kutsutaan saman pöydän ääreen työstämään maakunnan osaamiseen, elinvoimaan ja vetovoimaan liittyviä aiheita. Työskentely vaatii pitkälle tulevaisuuteen katsovaa yhteistyötä.  

– Tarve ja hyödyt ovat selvät: tulevaisuuteen valmistautunut, elinvoimainen alue tarjoaa myös yrityksille ja asukkaille edellytykset menestyä. Tänä päivänä tehdyt päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vuoksi eri näkökulmien kuuleminen on tärkeää, projektipäällikkö Kati Viljakainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta korostaa.  

Tulevaisuusverstas järjestään 21. huhtikuuta. Jotta tapahtumaan osallistuisi tänä vuonna aiempaa suurempi joukko yrityksiä, on tapahtumajärjestelyissä tehty muutoksia. Tapahtumapaikkoja on kaksi: yksi Kouvolassa ja toinen Haminassa. Paikalle on helppo saapua eri puolilta maakuntaa. Tapahtumapaikat yhdistetään toisiinsa digitaalisesti. 

Tapahtumapaikoissa on myös uutuuden viehätystä. Crazy Townin tilat Haminassa avattiin viime syksynä. Kohoa synergiakeskus Kouvolassa on tätäkin uudempi – sen virallisia avajaisia vietetään vasta ensi syksynä!  

Tulevaisuusverstas on oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan maakunnalliseen tulevaisuustietoon ja samalla tutustua näihin yrittäjille palveluja ja verkostoitumisen paikkoja tarjoaviin kohteisiin. 

Tulevaisuustyöskentelyn lisäksi ohjelmassa on verkostoitumista aamukahvien lomassa sekä inspiroivia puheenvuoroja. Pääpuhujana toimii uteliaisuustutkija Mertzi Bergman. 

 

Tapahtuma: 

Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 

21.4. klo 9–12. Tapahtuma on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon 18.4. mennessä. 

Tapahtumasivu: https://www.xamk.fi/tulevaisuusverstas2023/ 

Tiedustelut: Kati Viljakainen, projektipäällikkö, Future Proof Kymenlaakso -hanke, Xamk 

Tulevaisuusverstaan järjestelyjä koordinoi Future Proof Kymenlaakso -hanke, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on osa Covid-19-pandemiasta johtuvia toimia. Järjestelyissä on lisäksi mukana suuri joukko maakunnan sidosryhmiä.