Syksyllä opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden mielestä Xamkin vahvuutena ovat yhteistyö henkilöstön ja toisten opiskelijoiden kanssa, opiskelijoiden kuunteleminen ja kannustaminen, opiskeluympäristön viihtyisyys ja tyytyväisyys verkko-oppimisympäristö Learniin. Avoimen palautteen perusteella opiskelijat pitävät Xamkin ilmapiiriä hyvänä ja sitä kuvataan sanoilla mukava, rento, kannustava ja ystävällinen.

Etenkin YAMK-opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä opiskelijoita. Tulokset olivat paremmat kuin viime lukuvuonna ja ovat myös AMK-opiskelijoiden tuloksia paremmat. YAMK-opiskelijoiden palaute on hyvin positiivista. YAMK-opiskelijoiden mielestä vahvuutena ovat myös opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet ja he ovat tutustuneet hyvin koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin ja he ovat hyvin sitoutuneita: 100 % opiskelijoista aikoo jatkaa opintonsa loppuun saakka.

AMK-opiskelijat ovat myös tyytyväisiä ja aikovat jatkaa opintojaan tutkintoon saakka. AMK-opiskelijoiden tyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla usean lukuvuoden ajan. Avoimen palautteen perusteella tyytyväisyyden syitä ovat pääsy opiskelemaan, opintojen eteneminen, hyvä opetus ja ilmapiiri. Lisäksi voi oppia uusia ja kiinnostavia asioita. Verkkototeutuksissa opiskelevat ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että voivat opiskella työn ohella ja omaan tahtiin.

Tulokset selviävät syksyllä 2022 tehdystä tulokyselystä. Sillä kerätään tietoa opintojen aloittamiseen liittyvästä perehdytyksestä, koulutuksen ilmapiiristä, opiskelijatutoroinnista ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Kysely tehdään kaikille uusille AMK- ja YAMK-opiskelijoille.

Henkilökunnan ja AMK-opiskelijoiden välinen yhteistyö sujuu hyvin

Henkilökunnnan ja YAMK-opiskelijoiden välinen yhteistyö sujuu hyvin
Xamkin opiskelijat avioivat olevansa tyytyväisiä ja aikovat jatkaa opintojaan tutkintoon saakka

Kyselyssä selvitettiin suositteluhalukkuutta

 

Kyselyssä selvitettiin myös uusien opiskelijoiden suositteluhalukkuutta, jota mitataan NPS-luvulla.

AMK-opiskelijat haluavat suositella koulutustaan, koska se on monipuolinen, tarjoaa laajoja mahdollisuuksia, työllistymisnäkymät ovat hyvät tai opettajat ovat asiantuntevia.

Verkkototeutusten opiskelijat suosittelevat koulutusta erityisesti juuri verkko-opiskelumahdollisuuden ja koulutuksen joustavuuden vuoksi. YAMK-opiskelijoiden perusteluna korostuu opetuksen laadukkuus.

NPS-asteikolla tulos 0–50 on hyvä, tulos 50–70 on erinomainen ja tulos 70–100 on maailmanluokkaa.

Suositteluhalukkuus NPS-mittarilla: AMK-opiskelijat 28, YAMK-opiskelijat 47 ja verkko-opiskelijat 52

 

Lisätietoja kyselystä

Marjaana Kivelä

Laatupäällikkö

 

Tulokysely lyhyesti

 

Tulokyselyssä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa kysytään tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvästä

  • perehdytyksestä
  • koulutuksen ilmapiiristä
  • opiskelijatutoroinnista
  • opiskelijoiden tyytyväisyydestä.

Toisessa osassa kysytään tietoa viestintään, markkinointiin ja imagotekijöihin liittyvistä asioista.

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja polkuopiskelijat. Kysely tehdään ensimmäisen lukukauden aikana sekä syksyllä että keväällä aloittaneille opiskelijoille.

Arviointiasteikko on: 1 = erittäin huono, 2 = melko huono, 3 = ei huono eikä hyvä, 4 = melko hyvä, 5 = erittäin hyvä.

Syksyn 2022 kyselyssä

  • AMK-opiskelijoista kyselyyn vastasi 1016, ja vastausprosentti oli 51
  • YAMK-tutkintoa suorittavien osalta vastaajia oli 153, ja vastausprosentti oli 37
  • Kokonaistulokset ovat kaikissa koulutuksissa hyviä, eikä koulutusten välillä ollut suuria eroja.