Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kouvolan Teatteri kehittivät yhdessä  luovan työnhakuvalmennuksen mallin. Julkaisu Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla esittelee Työnhaun performanssi -hankkeessa kehitettyä mallia ja hankkeen tuloksia. Unelmien performanssi -julkaisun kansikuva, jossa värikkäitä kuvioita taustalla.

Valmennusmalliin perustuva kurssi järjestetään Kouvolan kansalaisopistolla syksyllä 2021 yhteistyössä Kouvolan Teatterin ja Kouvolan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Kurssi on avoin kaikille osallistujille ja sitä tarjotaan myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.

Unelmien performanssi -valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään oma polkunsa, murtautumaan irti rooliodotuksista ja vahvistumaan kohti työnhakua. Erilaisten harjoitteiden avulla kannustetaan etsimään omia unelmia, joita toteutetaan teatterin keinoin.

Valmennus koostuu 12 tapaamiskerrasta ja perustuu kehollisiin menetelmiin sekä soveltavaan teatteriin. Tapaamisiin on helppo sisällyttää tulevaisuusohjausta. Perusrunkoon on mahdollista lisätä vaihtoehtoisia moduuleja, esimerkiksi yksilövalmennusta tai taidetyöpajoja ryhmän tarpeesta ja resursseista riippuen.

Sisällöt pyrkivät vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä sekä vuovaikutustaitoja ja helpottamaan suoriutumista jännittävissä tilanteissa. Valmennus pyrkii havainnollistamaan, että suunnitelmia on mahdollista tehdä ja toteuttaa. Se auttaa vaihtamaan näkökulmaa ja antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen.

Tulevaisuudella on merkitystä.

 

Luova työnhakuvalmennus järjestettiin vuonna 2020. Pieni valmennusryhmä tapasi pari kertaa viikossa usean kuukauden ajan. Tapaamiset sisälsivät muun muassa improvisaatiota, mielikuvaharjoitteita, impulssiliikettä, unelmakartan tekoa ja liikuntaa.

Valmennusryhmän taival huipentui esitykseen Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan, joka esitettiin syksyllä Kouvolan Teatterilla kutsuvierasyleisölle. Ryhmä koosti sisällön teatteripedagogi Elina Ylisuvannon ohjauksessa. Episodimainen esitys on herkkä ja poikkitaiteellinen performanssi, jossa jokainen toteutti lavalla palan omaa unelmaa.

En jännitä niin paljon. Otan haasteet vastaan rennosti, koska jos mokaan, ei se satu. Virheitä sattuu, elämä jatkuu.

 

Hankkeesta saadut kokemukset todistavat taidelähtöisten menetelmien voimasta vahvistaa itsevarmuutta, itsetuntemusta ja itseilmaisua. Menetelmien avulla on mahdollista löytää itsestä uusia puolia ja tuoda piilevä osaaminen näkyviin. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ely-keskus ajalla 1.4.2019-30.4.2021.

Kiva ollut kokeilla rajojaan ja olla mukana tässä.

 

Linkki Unelmien performanssi –julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-331-0

 

Lisätiedot

Laura Lehtinen

Laura.lehtinen@xamk.fi, 044 702 8451

Projektipäällikkkö, Työnhaun performanssi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu