Kymmenen eurooppalaista korkeakoulua muodostavat yhdessä Eurooppa-yliopisto INGENIUMin. Tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä, lisätä liikkuvuutta ja tuoda opiskelijoille kansainvälistä opintotarjontaa. Suomesta INGENIUM-yhteistyössä on mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Yhteistyö käynnistyi virallisesti Pohjois-Espanjan Oviedossa 24.–25. tammikuuta 2023. 

 

Korkeakoulujen välisen yhteistyön tavoitteena on kehittää yhtenäinen eurooppalainen kampus. Opiskelijoille ja henkilöstölle se näyttäytyy tulevaisuudessa kokonaisuutena, joka toimii kymmenessä eri maassa. 

– INGENIUM lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintoja myös kansainvälisestä tarjonnasta osaksi tutkintoaan, kuvailee Xamkin INGENIUM-projektijohtaja Eeva Kuoppala. 

Kuoppalan mukaan Eurooppa-yliopistot ovat eurooppalaisen korkeakoulutuksen kehittämisen lippulaivoja. 

– INGENIUM kytkee Xamkin osaksi eurooppalaista korkeakoulutusta ja sen kehittämistä. Se tarjoaa opiskelijoille, henkilöstölle ja tutkimukselle sekä alueen työelämälle uusia, kansainvälisiä mahdollisuuksia, Kuoppala tiivistää.  

Euroopan komissio myönsi INGENIUM-allianssille rahoitusta neljälle vuodelle yhteensä reilut 14 miljoonaa euroa. Xamkin osuus tästä on hieman yli 1,9 miljoonaa euroa. 

Rahoituspäätös saatiin kesällä 2022 ja INGENIUMin yhteistyö alkoi käytännössä tämän vuoden alusta. Aloitustilaisuus järjestettiin tammikuun lopulla Espanjan Oviedossa.  

Tulevan neljän vuoden aikana on tarkoituksena muodostaa INGENIUMille rakenteet ja toimintatavat, jotta toiminta voi jatkua rahoituskauden jälkeen. 

INGENIUM-allianssin korkeakouluissa on yhteensä yli 172 000 opiskelijaa ja yli 12 000 työntekijää. 

 

Taustalla komission tavoitteet 

Eurooppalaisten, yhtenäisten korkeakoulujen muodostaminen perustuu Euroopan komission strategiaan. Komission tavoitteena on, että Eurooppaan on rakentunut vuoteen 2024 mennessä 60 korkeakoulujen verkostoa, joissa on mukana yli 500 korkeakoulua.  

Eurooppa-yliopistoverkostossa on mukana tällä hetkellä 14 suomalaista korkeakoulua. 

 

10 INGENIUM-allianssin korkeakoulua 

INGENIUMin muodostaa kymmenen korkeakoulua, joista kahdeksan on tiedeyliopistoja ja kaksi ammattikorkeakouluja.  

University of Oviedo, Espanja (INGENIUMin koordinaattori)​ 

Yliopisto on kansainvälisesti tunnettu erityisesti kemian ja bioteknologian osaamisestaan, lisäksi sillä on vahva insinöörikoulutus. Opiskelijoita on n. 20 000 ja henkilöstöä n. 3 200. 

Medical University of Sofia, Bulgaria 

Lääketieteellinen yliopisto Bulgariasta. Opiskelijoita yliopistossa on n. 10 500 ja henkilöstöä n. 1 500. 

University of Crete, Kreikka 

Noin 24 500 opiskelijan ja n. 1 100 henkilökunnan yliopisto Kreetalla. Yliopiston vahvuuksia ovat erityisesti innovaatiot matemaattis-luonnontieteellisissä (STEM) -aineissa sekä lääketieteet.  

Karlsruhe University of Applied Sciences, Saksa 

Toinen verkoston ammattikorkeakouluista. Karlsruhessa on opiskelijoita n. 7 500 ja henkilöstöä n. 630. Insinööritieteet ovat Karlsruhen vahvuuksia. 

South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Suomi 

Dynaaminen ja tulevaisuussuuntautunut korkeakoulu, jolla on vahva kansainvälinen fokus koulutuksessa, tutkimuksessa ja kestävässä kehityksessä. Tutkinto-opiskelijoita Xamkilla on n. 11 500 ja henkilöstöä n. 900. 

University ”G. d’Annunzio” of Chieti – Pescara, Italia​ 

Noin 23 000 opiskelijan ja reilun 1000 henkilöstön edustajan yliopisto keskisessä Italiassa. Yliopistolla on vahva tausta terveystieteistä. 

University of Skövde, Ruotsi 

Yliopisto on vahva erityisesti biotieteissä. Opiskelijoita yliopistossa on n. 11 000 ja henkilöstöä n. 550. 

the Munster Technological University, Irlanti 

Yksi korkeimmin arvioituja korkeakouluja Irlannissa. MTU:n vahvuuksia on tutkimuksen, opetuksen ja työelämäyhteistyön yhdistäminen. Opiskelijoita MTU:ssa on 18 000 ja henkilöstöä n. 1 400. 

the University of Rouen-Normandy, Ranska 

Yksi Ranskan “uusista yliopistoista”, joka on uudistanut ranskalaista korkeakoulutusta. URN vahvuuksia ovat taiteet, humanistiset tieteet sekä sosiaalitieteet. Opiskelijoita Rouenissa on n. 31 400 ja henkilöstöä n. 2 500. 

the Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania 

Yliopisto painottuu erityisesti teknologiaosaamiseen. Opiskelijoita TUIASIssa on n. 13 500 ja henkilöstöä n. 1 400. 

Jokaisella korkeakoululla on INGENIUMissa oma vastuualueensa. Xamk vastaa työpaketista 5, jonka teemana on ”Innovatiivinen pedagogiikka ja jatkuva oppiminen”. Työpaketissa perustetaan innovaatiokomitea ja luodaan innovaatiostrategia. Työpaketissa kehitetään myös Education Lab -konsepti, joka mahdollistaa eri korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistilojen yhteiskäytön. Työpaketin tärkeä osa on lisäksi Staff Academy, joka tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä erilaisten innovatiivisten pedagogisten menetelmien yhteiskehittämiseen, jakamiseen ja siirtämiseen. 

INGENIUM-allianssi kokoontuu seuraavan kerran kesäkuussa, kun Italiassa ja Saksassa järjestetään yhteensä 10 päivää kestävät yhteistyötapahtumat. Tapahtumat tarjoavat korkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijoille erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia ja sisältöjä, kuten kesäkoulun. Jatkossa 10-päiväisiä tapahtumia pidetään kaksi kertaa vuodessa, heinäkuussa ja helmikuussa. 

 

Lisätietoja: Eeva Kuoppala, projektijohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 040 8420 507, eeva.kuoppala@xamk.fi