Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijaryhmä ideoi ja kehitti uuden, kuntosalilaitteilla pelattavan hyvinvointipelin ikääntyneille ja alkavaa muistisairautta poteville. Pullervon seikkailut -peli vaatii lihasvoimaa ja ajattelua. Parhaimmillaan voidaan ehkäistä muistisairauden etenemistä.

Vuonna 2018 julkaistun World Alzheimer Reportin mukaan maailmassa on tällä hetkellä 46,8 miljoonaa dementiaa sairastavaa ihmistä, ja määrän on arvioitu nousevan 74,7 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.

Dementiaan liittyy myös fyysisen ja henkisen toimintakyvyn laskua, joka vähentää ihmisen elämänlaatua ja nostaa terveydenhoidon kustannuksia.
Kohdennetulla kehon ja mielen harjoittelulla dementian oireita pystytään ennaltaehkäisemään ja hidastamaan merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab -tutkimusyksikössä on lähdetty ratkaisemaan haastetta pelikehityksen avulla.
Kuntosalilaitteiden pelillistämisellä tavoitellaan merkittäviä terveysvaikutuksia ja -hyötyjä ihmisille jotka eivät vielä käy kuntosalilla, ja erityisesti kuntoutujille ja ikääntyneille.

Peli yhdistää ainutlaatuisella tavalla kuntosali- ja kognitiivisen harjoittelun

Xamkin informaatioteknologian opiskelijatiimi kehitti työharjoittelussaan kesän 2018 aikana Pullervon seikkailut -pelin HURin kuntosalilaitteille. HUR Oy on kotimainen kuntosalilaitevalmistaja, joka toimittaa voimaharjoittelulaitteita erityisesti senioriliikuntaan. Xamkin opiskelijat olivat mukana ideoinnista suunnitteluun ja pelin käyttöönottoon saakka.

Pelaaja joutuu ohjaamaan kuntosalilaitteen ohjaimilla Pullervo-hahmon läpi haastavien kenttien harjoittamalla samalla lihaksiaan. Pullervon ohjaaminen vahvistaa myös pelaajan kognitiivisia eli ajattelutyöhön perustuvia kykyjä.

– Ajatus pelistä syntyi, kun halusimme testata käytännössä HURin kuntosalilaitteiden uutta, reaaliaikaista dataa lähettävää rajapintaa. Peli tehtiin Unity-pelimoottorin ja vertaisverkkoteknologioiden avulla. HUR toimitti meille rakennetun rajapinnan, opiskelijat ja Active Life Labin asiantuntijat toteuttivat pelin, kertoo Xamkin IT-asiantuntija Tuomas Reijonen. – Personoimme pelisisällöt käyttäjille alkutestauksen perusteella, jolloin voimme rakentaa erilaisia yksilöllisiä harjoittelupolkuja eri tarpeisiin.

Tutkimuspäällikkö Arto Pesola Xamkista tiivistää pelin hyödyt erityisesti muistisairaille:
– Kuntosaliharjoittelun ja kognitiivisen harjoittelun yhdistäminen edistää toimintakykyä ja kognitiota enemmän kuin näiden osa-alueiden harjoittaminen erikseen. Lisäksi tämä lisää harjoittelumotivaatiota. Toimintakyvyn pysyvyys, sosiaalinen osallisuus sekä muistisairauksien ehkäisy voi tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.

Aivotutkija Susanne Kumpulainen Active Life Labilta kertoo, että niin kutsuttu “dual tasking”, kahden asian tekeminen yhtä aikaa, on kognitiivisesti erityisen tehokasta. – Liikunnan yhdistäminen kognition edistämiseen on erityisen vaikuttavaa, koska liikunnalla itsellään on kognitiota edistäviä vaikutuksia. Aiemmin tätä on testattu esimerkiksi kuntopyörillä, mutta yhdistäminen kuntosaliharjoitteluun on uutta, Kumpulainen sanoo.

Opiskelijoiden yhteinen ponnistus

Pullervon seikkailut -pelin tekeminen vaatii opiskelijoilta monialaista yhteistyötä.
– Pelikehitystiimissä on ohjelmoinnin, musiikin ja liiketoiminnan opiskelijaosaamista. Seuraavassa vaiheessa fysioterapiaopiskelijat testaavat pelin vaikuttavuutta ja kehittävät pelistä eri versioita fyysisen kunnon eri osa-alueiden kehittämiseen, Arto Pesola summaa.

Xamkin informaatioteknologian koulutusyksikön lehtori Tomi Numento näkee yhteistyöprojektissa paljon hyvää opiskelijoiden kannalta:  – Työelämäyhteistyö ja kokeilukulttuuri ovat tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Luokan ulkopuolisissa työelämäprojekteissa sovelletaan teoriaa käytäntöön, ne motivoivat opiskelijoita ja parantavat oppimista.

 

Keväällä 2018 avattu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin tutkimusyksikkö Active Life Lab tarjoaa uudenlaisen ympäristön tietoon perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle.
Tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä yritysten, sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutuksen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa uusien vaikuttavien hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi.

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019

 

Lisätietoja ja Pullervon seikkailut -peliin tutustuminen:

Arto Pesola, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
p. 040 641 1504, arto.pesola@xamk.fi