Digitoinnin osaajia on tällä hetkellä Suomessa vain vähän ja heitä tarvitaan lisää. Mikkelissä on tänä kevään mahdollisuus opiskella alan osaajaksi Digitoinnin toteuttaja -koulutuksessa. Haku koulutukseen päättyy 1. maaliskuuta.

Etenkin mikkeliläisille koulutus on loistava tilaisuus, sillä työelämässä oppimisen jaksot sijoittuvat lähelle: pääasiassa Kansallisarkiston massadigitoinnin palveluihin, Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskukseen ja ELKAan eli Suomen elinkeinoelämän keskusarkistoon, jotka kaikki sijaitsevat Mikkelissä.

Opinnot alkavat huhtikuun alussa ja päättyvät elokuun lopussa. Koulutus sisältää muun muassa verkko-opintoja, muutaman lähiopetuspäivän Mikkelissä sekä työelämässä oppimisen jaksot. Koulutuksen järjestää ammattiopisto Samiedu.

Kansallisarkistossa odotellaan jo innostuneesti tulevia opiskelijoita.
– Koulutukseen tulevilla opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan nykyaikaisen ja tehokkaan digitointituotannon toimintaa, suunnittelija Sami Kangasniemi Kansallisarkistosta kertoo.

Koulutus sopii tarkoille ihmisille

Ammattiopisto Samiedu, Kansallisarkisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ovat tehneet tiivistä yhteistyötä suunnitellessaan uusia digitoinnin koulutuksia.

– Viranomaisten ja kulttuuriperintönä olevien asiakirjojen, karttojen ja maalausten arkistot ovat muodostuneet satojen vuosien aikana ja niiden digitointiurakka on vasta alussa. On selvää, että digitoinnin ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan, media-alan opettaja Juha-Antti Heikkinen ammattiopisto Samiedulta sanoo.

– Digitoinnin toteuttaja -koulutus sopii henkilöille, jotka pitävät tarkkuutta vaativasta työstä. Hakijoilla tulee olla hyvät valmiudet käyttää yleisempiä toimisto-ohjelmistoja, kuten M365 Word ja Excel. Koulutus on joustava, työelämälähtöinen sekä käytännönläheinen ja työllistymismahdollisuudet alalle ovat hyvät.

Koulutuksen aikana suoritetaan Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa ”Tallennetuotannossa työskentely”.

Myös digitoinnin kehittäjiä koulutetaan

Alalle tarvitaan digitoijien lisäksi myös digitointiprojektin suunnittelijoita. Xamk toteuttaa keväällä 2024 Digitoinnin kehittäjä -verkkokoulutuksen, joka tarjoaa osallistujille tietoa jatkuvasti kehittyviin työelämän vaatimuksiin sekä antaa ymmärrystä digitointiprosessin ja -projektien läpiviennistä.

– Tarvetta koulutukselle selvästi on, sillä kevään ryhmä tuli kahdessa minuutissa täyteen. Koulutus tullaan järjestämään uudelleen myös ensi syksynä JoDi-hankkeen projektipäällikkö Kiti Venäläinen Xamkista kertoo.

Molemmat koulutukset järjestetään osana ESR+ 2021–2027 rahoitteista JoDi-Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille -hanketta, jossa ovat mukana Samiedun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kansallisarkisto.

Lisätietoja Digitoinnin toteuttaja -koulutuksesta:
Juha-Antti Heikkinen, Samiedu, p. 044 56619988, etunimi.sukunimi@samiedu.fi

https://samiedu.fi/koulutukset/digitoteuttaja-tallennetuotannossa-tyoskentely-30-osp/

Lisätietoja JoDi-hankkeesta:

projektipäällikkö Kiti Venäläinen, Xamk, p. 040 663 0546, etunimi.sukunimi@xamk.fi