Xamkissa alkaa vuonna 2024 uusia ylempään amk-tutkintoon johtavia koulutuksia. Keväällä 2024 uutena alkavat prosessiautomaation projektitoiminta sekä kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto. Molemmat koulutukset voi suorittaa pääsääntöisesti verkko-opintoina. Syksyllä 2024 alkaa seksuaaliterveyden asiantuntijakoulutus.   

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto -koulutus sopii laajasti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ajankohtaisessa koulutuksessa opitaan tiedostamaan, tunnistamaan ja ymmärtämään sote-organisaatioihin kohdistuvia riski- ja uhkaskenaarioita ja vastaamaan niihin oman ammattitaidon vaatimalla tavalla.

Prosessiautomaation projektitoiminta -koulutus on suunniteltu vastaamaan teollisen tuotannon muutoksiin. Insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon johtava koulutus antaa hyvät valmiudet automaatioprojektien työstö- ja kehitystyöhön sekä projektijohtamiseen. Se sopii erityisesti automaatio-, sähkö- tai prosessi-insinöörikoulutuksen tai muun vastaavan taustakoulutuksen saaneille, jotka käsittelevät prosessiautomaatioasioita ja haluavat täydentää osaamistaan prosessiautomaation projektitoiminnassa.  Näihin kahteen koulutukseen haetaan syksyn haussa 4.-14.9.2023.

Seksuaaliterveyden asiantuntijakoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille, jotka haluavat hankkia ylemmän AMK-tutkinnon.  Koulutuksen avulla vahvistetaan ydinosaamista seksuaaliterveyden kehittyvässä kliinisessä asiantuntijuudessa, asiantuntijuuden kehittämisessä ja näyttöön perustuvassa toiminnassa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä. Koulutus alkaa syksyllä 2024 monimuotototeutuksena Mikkelissä ja siihen haetaan keväällä 2024.

YAMK-koulutusten lisäksi Savonlinnassa alkaa uutena AMK-tutkintoon tähtäävä, englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus. Aikaisemmin Nursing-koulutusta on Xamkissa järjestetty vain Kotkassa. Koulutuksella pyritään edistämään työperäistä maahanmuuttoa ja helpottamaan sairaanhoitajapulaa. Koulutuksessa panostetaan vahvasti suomen kielen opiskeluun heti opintojen alusta saakka, jotta opiskelijoilla olisi valmistuessaan ammatin vaatima kielitaito. Tähän koulutukseen haetaan tammikuussa 2024.

Kaikki Xamkin koulutukset löytyvät verkosta: