Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa käynnistyy syksyllä 2018 kaksi uutta tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, toinen Kouvolassa ja toinen Kotkassa.

Kouvolan kampuksella käynnistyvä logistiikan ylempi AMK-koulutus on Xamkin ensimmäinen tekniikan alan tutkintoon johtava koulutus Kouvolassa. Taustalla on Xamkin vahva logistiikan osaaminen: Kotkan kampuksella on tarjolla sekä liiketalouden että tekniikan alan logistiikkaopintoja, joista valmistuu logistiikan insinööriksi (AMK) tai tradenomiksi (AMK). Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa logistiikan koulutusta ammattikorkeakoulussa ei sen sijaan aiemmin ole ollut. Kyseessä on alue- ja elinkeinopoliittinen toimi, jolla vahvistetaan Kouvolan talousaluetta ja sen logistiikkakeskittymän kehitystä. Koulutuksen lisäksi logistiikan hankkeet ovat keskeinen osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

– Kymenlaaksossa logistiikka on yksi keskeisiä kehittämiskohteita ja merkittävä työllistäjä, joten uskon uudelle koulutukselle olevan kysyntää. Kouvolan logistiikka-alueen sijainti rautateiden ja päätieverkon solmukohdassa osana Euroopan liikenteen ydinverkkoa tarjoaa erittäin kilpailukykyiset sijoittumis- ja yhteistyömahdollisuudet alan toimijoille. Kouvolan kaupunki kehittää yhtenä kaupungin kärkihankkeena Suomen ainoaa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaalia (Kouvola RRT), jonka odotetaan lisäävän koko maakunnan logistista vetovoimaa ja parantavan logistiikka-alueen palvelutasoa entisestään, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva Kouvolan kaupungilta sanoo.

– Ammattikorkeakoulun yksi keskeisistä tehtävistä on aluevaikuttavuus. Aloittamalla logistiikan YAMK-koulutuksen Kouvolassa olemme mukana edistämässä Kouvolan ja koko Kymenlaakson pyrkimyksiä kehittyä merkittäväksi kansainvälisen logistiikan solmukohdaksi. Samalla tarjoamme meiltä ja muista ammattikorkeakouluista valmistuneille erinomaisen mahdollisuuden täydentää ammatillista asiantuntijuuttaan, koulutusalajohtaja Matti Koivisto jatkaa.

Kotkan kampuksella puolestaan alkaa uusi projekti- ja myyntijohtamisen ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus. Tutkintonimike on tässäkin koulutuksessa insinööri (ylempi AMK).

– Elinkeinoelämältä saadun palautteen mukaan monilla aloilla tarvitaan oman alan osaamisen lisäksi entistä enemmän projekti- ja myyntiosaamista sekä niihin liittyviä johtamistaitoja. Vastataksemme tähän kysyntään teknologiaosaamisen johtamisen koulutus päätettiin muuttaa projekti- ja myyntijohtamiseksi. Teknologiaosaamisen johtamisen opinnot aloittaa vielä yksi ryhmä syksyllä 2017, Koivisto kertoo.

Molemmat koulutukset käynnistyvät syksyllä 2018 ja niihin voi hakea kevään 2018 yhteishaussa Opintopolku-palvelun kautta. Logistiikan koulutuksessa aloituspaikkoja on 20 ja projekti- ja myyntijohtamisen koulutuksessa 35. Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä ovat tarjolla yhteishaun alkaessa.

 

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Koulutusalajohtaja Matti Koivisto
matti.koivisto (at) xamk.fi, 050 312 4999

Kouvolan kaupunki
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva
petteri.portaankorva (at) kouvola.fi, 020 615 1287