Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000hakijaa. Ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.

AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Kaikki alat käyttävät AMK-valintakoetta lukuun ottamatta kulttuurialaa. Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla.

Xamk järjestää valintakokeet kaikissa kampuskaupungeissaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksilla AMK-valintakoe järjestetään seuraavina päivinä:

  • tiistaina 29.10. Kouvolassa
  • keskiviikkona 30.10. Kotkassa
  • torstaina 31.10. Savonlinnassa
  • perjantaina 1.11. Mikkelissä

Jokaisella kampuksella valintakoe järjestetään päivän aikana kaksi kertaa: aamupäivällä ja iltapäivällä. Xamkin järjestämiin valintakoetilaisuuksiin on ilmoittautunut yhteensä 1114 hakijaa. Koska hakija saa itse valita, missä valintakoepaikassa osallistuu kokeeseen, Xamkin kampuksilla järjestettäviin kokeisiin osallistuu myös muihin ammattikorkeakouluihin hakevat. Xamkiin hakevat saattavat puolestaan osallistua kokeeseen jossain muualla.

Xamkissa on syksyn yhteishaussa tarjolla yhteensä 517 aloituspaikkaa.

Ammattikorkeakoulut valmiita AMK-valintakokeen järjestämiseen

-Hakijan kannalta hakeutuminen helpottuu merkittävästi, sillä samassa koetilaisuudessa hakija voi suorittaavalintakokeen useiden eri alojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Myös kokeeseen valmistautuminen helpottuu, sillä koe ei vaadi ennakkovalmentautumista, toteaa AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin.

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa arvioidaanhakukohteista riippuen matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja. AMK-valintakoe on laadittu tutkittuun tietoon perustuen, jolla pyritään varmistamaan se, että AMK-valintakoe mittaa tai arvioi kullakin alalla tarvittavia keskeisiä valmiuksia.

Hakija tekee kokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana. Ammattikorkeakoulut ovat valmistautuneet AMK-valintakokeen järjestämiseen huolellisesti.

-Ammattikorkeakoulut ovat valmiita, ja toivotamme hakijat tervetulleiksi valintakoetilaisuuksiin, kertooAMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja.

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan 29.11.2019 mennessä.

AMK-valintakokeen tiedot ja ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Leena Kurki-Pölönen, opiskelijapalvelupäällikkö, puh. 040 717 9992, leena.kurki-polonen@xamk.fi

 

Marko Borodavkin

Projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke

Metropolia Ammattikorkeakoulu

040 662 5046

marko.borodavkin@metropolia.fi

 

Tapio Rimpioja

Ohjausryhmän puheenjohtaja, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke

Metropolia Ammattikorkeakoulu

050 376 4063

tapio.rimpioja@metropolia.fi

 

Petri Lempinen

Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi