Rakennusala halutaan pitää vahvana työllistäjänä ja alan yritykset elinvoimaisina koronan jälkeenkin Etelä-Savossa. Maakunnassa on merkittävästi rakennusteollisuuden yrityksiä. Rakennusliikkeiden ohella työntekijöitä on betoni- ja puutuotteiden valmistuksessa, talotekniikassa sekä erilaisissa suunnittelupalveluissa. Rakentaminen työllistää Etelä-Savossa ELY-keskuksen keräämän vuoden 2017 tilaston mukaan 6 % työllisistä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on käynnistänyt keväällä 2020 Etelä-Savon rakennusteollisuuden nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamisen. Kartoituksen pohjalta laaditaan Etelä-Savon rakennustoimialan tiekartta 2025. Tiekartta on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020 -hanketta.

Katse tulevaisuuteen ja kasvun mahdollisuuksiin

Tiekarttatyöhön kutsutaan alueella vaikuttavia yritysten ja keskeisten sidosryhmien edustajia muun muassa koulutusalalta, ELY-keskuksesta, kaupungeista ja kunnista. Yritykset pääsevät kertomaan näkemyksensä siitä, miten kehittää paikallista rakentamista ja mistä saadaan siihen tarvittavaa osaamista. Tavoitteena on luoda alalle uutta kasvua esimerkiksi vientiä lisäämällä. Näihin haasteisiin pureudutaan työpajoissa, jotka järjestetään kesäkuussa.

– Koronan jälkeinen ”uusi normaali” on vasta muotoutumassa. Rakennusklusterin on jatkossakin mahdollista menestyä eteläsavolaisia vahvuuksia kehittämällä, kuvaa Rakennusteollisuus RT:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

– Haluamme yhteistyössä teollisuuden kanssa vahvistaa yritysten menestymisen edellytyksiä. Digitalisaatio, vähähiilinen rakentaminen ja materiaalien kestävä käyttö ovat jatkossa vielä nykyistäkin tärkeämmässä roolissa rakennusalalla, sanoo projektipäällikkö Anti Rohumaa Xamkista.

Tiekarttatyön toteutuksesta vastaavat Korkia Consulting Oy ja Sweco Rakennetekniikka, jotka tekevät parhaillaan taustaselvitystä ja haastattelevat Etelä-Savon yrityksiä.

Yrityksiä kutsutaan mukaan työpajoihin

Xamkissa toivotaan mahdollisimman monen yrityksen osallistuvan tiekarttatyöhön.

– Toivotamme Etelä-Savon rakennusalan tulevaisuudesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi työpajoihin, kannustaa Rohumaa.

Ensimmäinen työpaja järjestetään 8.6.2020 ja toinen työpaja 17.6.2020. Molemmat tilaisuudet järjestetään verkossa ja työskentelyyn aikaa on varattu kolme tuntia. Tilaisuuksia fasilitoi Xamk, Sweco Rakennetekniikka ja Korkia Consulting Oy. Työpajat ovat maksuttomia osallistujille.

Työpajoihin voi ilmoittautua mukaan seuraavasta linkistä:

https://www.korkia.fi/rakennusklusterin-osaajat-etela-savossa-hankkeen-tyopaja/

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020 -hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Lisätietoa työpajoista:

Janika Keinänen, Korkia Consulting Oy
janika.keinanen@korkia.fi

Lisätietoa RAKES-hankkeesta ja tiekartasta:

Anti Rohumaa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
anti.rohumaa@xamk.fi, p. 040 1854173