*ship Startup Festival kokoaa startupit, yrittäjähenkiset opiskelijat ja yritykset 4.–5.5.2023 Kotkan Höyrypanimolle. Tavoitteena on synnyttää Kaakkois-Suomeen uutta yrittäjyyttä ja antaa opiskelijoille eväitä yrittäjyyspolulle. Tapahtumaa sponsoroivat Google ja Cursor.  

Vuodesta 2015 järjestetty *ship on kaakkoisen Suomen näkyvin ja kansainvälisin startup-tapahtuma. Sen ytimessä ovat yrittäjämieliset opiskelijat ja startup-kentän nousevat tähdet, joille tilaisuus toimii tehokkaana yrittäjyyden oppimisympäristönä.

*ship on myös alueellisesti merkittävä verkostoitumistilaisuus ja ponnahduslauta uusille liiketoimijoille. Saman katon alla opiskelijat, liike-elämän vaikuttajat ja yritysten edustajat kohtaavat ja nauttivat yrittäjähenkisestä ohjelmasta.

Google palkitsee parhaat startupit

Festivaalissa korostuu joka vuosi Pitch Captain -kilpailuosuus, jota tällä kertaa sponsoroi Google palkitsemalla parhaat startupit merkittävillä palkintosummilla: paras palkitaan 10 000 eurolla, seuraava 3 000 eurolla ja kolmas 2 000 eurolla. Seudun keskeisenä yrityksenä Google näkee kansainvälisen festivaalin potentiaalin ja haluaa tukea uusien innovaattorien kehittämistyötä.

Lisäksi Cursor palkitsee Etelä-Kymenlaakson parhaimman startupin 2 000 euron palkinnolla!  Palkintojen avulla halutaan tukea voittajia liikeidean ja yrityksen jatkokehittämisessä.

Huippupuhujien teemoina kansainvälisyys ja tulevaisuusajattelu

Osallistujat saavat myös aimo annoksen timanttista tietoa yrittäjyydestä, teemoina esimerkiksi kansainvälisyys ja orientoituminen tulevaisuuteen. André Noël Chaker kertoo muun muassa, kuinka kansainvälisenä liiketoimijana teki läpimurron koronapandemian keskellä. Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja tuo puolestaan esiin ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun sosiaalisen vaikutuksen ja arvon yrityksille sekä startupeille. Mukana on paljon muitakin mielenkiintoisia luentoja, puhujat löydät *shipin ohjelmasta.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Xentre – Yrittäjyyden ja innovaatioiden yksikkö
Minna Lehesvuori, 044 702 8512, minna.lehesvuori (at)  xamk.fi
Mari Kirjalainen, 050 454 4856, mari.kirjalainen  (at) xamk.fi

*ship Startup Festivalin verkkosivut