Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten Vesote-hanke ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab käynnistävät yhteistyön, jossa mitataan ja kehitetään elintapaohjauksen vaikuttavuutta käytännössä. Osa elintapaohjauksen palvelusta ja liikunnasta toteutetaan jatkossa Active Life Labin uusissa tiloissa ja samalla kerätään tietoa, jota käytetään asiakkaan motivoinnissa ja elintapaohjauksen kehittämisessä.

– Suomen hallituksen kärkihanke Vesote rakentaa pysyvää elintapaohjauksen toimintamallia Essoteen ja uuteen maakuntaan vuodesta 2020 alkaen. Yhteistyö Active Life Labin kanssa tuo merkittävää lisäarvoa elintapaohjauksen prosessissa olevalle asiakkaalle sekä elintapaohjauksen kehittämiseen. Active Life Lab tarjoaa Essoten elintapaohjaukseen tutkimuksellisen lisämausteen ja innostavan ympäristön, jotka sekä lisäävät asiakkaan motivaatiota, että auttavat kehittämään elintapaohjausta. Näin läheistä käytännön ja tutkimuksen yhteistyötä ei ole mahdollista toteuttaa muualla. Elintapaohjauksen vaikuttavuuden mittaaminen, toiminnan edelleen kehittäminen ja asiakkaalta saatava palaute tulee olla toiminnan keskiössä. Haluamme tehdä Suomen parasta elintapaohjausta, jota Active Life Lab osaltaan tukee, kertoo Vesote-hankkeen projektipäällikkö Teemu Ripatti.

Xamk Active Life Lab on Saimaa Stadiumin yhteyteen avattu uusi hyvinvoinnin edistämisen tutkimusyksikkö. Tavoitteena on uudella tavalla yhdistää hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden tutkimusta ja käytännön tason terveyden edistämistä. Yhteistyö Essoten kanssa on ensimmäisiä avauksia Active Life Labin uraauurtavan toimintamallin viemisessä käytäntöön.

– Tutkimuksen ja käytännön terveyden edistämisen yhdistävä toimintamalli tarkoittaa sitä, että Vesote-hankkeen kouluttamat elintapaohjaajat tuovat asiakkaitaan viikoittain Active Life Labin älykuntosalille. Asiakkaan lähtötilanteesta ja edistymisestä kerätään tietoa uusinta teknologiaa – kuten aivosähkökäyrämittareita – hyödyntämällä. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, miten asiakkaat kokevat oman elämäntilanteensa ja mitkä keinot elämäntapojen muuttamiseksi he kokevat omalle kohdalleen merkityksellisinä. Kerättyä tietoa analysoidaan tekoälyn avulla ja tuloksia käytetään harjoituspolkujen ja elämäntapaohjelmien kohdentamiseen ja räätälöintiin. Kaiken tämän tarkoituksena on parantaa elintapaohjauksen vaikuttavuutta, sanoo tutkimuspäällikkö Arto Pesola Active Life Labista.

Hyvinvoinnin edistäminen on hyvinvointiteknologian kehityksen myötä murroksessa, jossa teknologian avulla kerätty tieto mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittämisen.

– Pyrimme luomaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja ja tuomaan lisäarvoa asiantuntijuudellamme. Tuotamme tietoa, jota voi käyttää palveluiden vaikuttavuuden kehittämisessä sekä uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Tavoitteena on luoda puitteet kehitystyölle ja antaa keinoja tiedon tulkintaan, toteaa Pesola.

 

Lisätietoja:

Arto Pesola, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 6411 504, arto.pesola@xamk.fi
www.xamk.fi/activelifelab

Teemu Ripatti, projektipäällikkö, Vesote-hanke, Essote, p. 040 3597201, teemu.ripatti@essote.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimia Älykäs hyvinvointilaboratorio- ja Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenpalveluja -hankkeita rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitys-rahastosta. Toteutusaika on 1.5.2017-30.4.2019.

Essoten Vesote-hanketta rahoittaa STM. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017- 31.12.2018