Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Näiden kysymysten perusteella määräytyy 3 % ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Valtakunnallisen kyselyn kohderyhmänä oli vuonna 2014 valmistuneet. Kyselyyn vastasi 529 vastaajaa ja vastausprosentti oli 31. (Vastaajat olivat Kyamkista ja Mamkista valmistuneita). Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, oli esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli: 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = hieman eri mieltä, 4 = hieman samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

Valtaosa on ollut hyvin tiiviisti työelämässä

Noin 70 prosenttia on valmistumisen jälkeen ollut hyvin tiiviisti työelämässä valmistumista seuraavan viiden vuoden ajan. Valmistumisen jälkeen 45 prosenttia on toiminut yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisesta lähtien. Vastaajista 25 prosentin työura on koostunut työskentelystä useilla eri työnantajilla, määräaikaisuuksista, toimeksiannoista tai työskentelystä apurahalla, mutta kuitenkin niin, että katkoksia ei juuri ole ollut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkonainen työura on ollut 15 prosentilla ja pidempiaikaista työttömyyttä on kokenut noin 3 prosenttia vastaajista.

Tyytyväisyys tutkintoon ja työuraan

Vastaajista työuraansa tyytyväisiä oli 83 prosenttia. Heistä 16 prosenttia on erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä oli 38 prosenttia ja melko tyytyväisiä 29 prosenttia. Vastaajista 73 prosenttia oli sitä mieltä, että tutkinto oli antanut riittävät valmiudet työelämään. Vastaajista vain 32 prosenttia kertoi, että tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.

Oheiset tulokset kertovat Kyamkista ja Mamkista valmistuneiden tyytyväisyydestä tutkintoon ja työuraan. Väittämät, joista on laskettu keskiarvo, on arvioitu asteikolla 1-6. Oheisessa kuvaajassa on myös esitetty valtakunnalliset keskiarvot.

Väittämien keskiarvot olivat:

  • Ensimmäinen työni valmistumiseni jälkeen vastasi vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani 3,9.
  • Kuinka tyytyväinen olet tähänastiseen työuraan 4,4.
  • Pystyin hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani osaamista hyvin ensimmäisessä työssäni valmistumisen jälkeen 4,3.
  • Suosittelisin koulutustani muille 4,3.
  • Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään 4,1.
  • Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen 2,8.
  • Työnantajat arvostavat tutkintoani 4,3.
  • Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani. 4,2.

tyytyvväisyys työuraan 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistumisen jälkeen 76 prosenttia vastaajista oli osallistunut johonkin koulutukseen. Suurin osa näistä oli kursseja tai lyhyitä opintoja.

Työtilanne tällä hetkellä

Valtakunnallisessa uraseurantakyselyssä kysytään tietoa työtilanteesta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Vastaajista 72 prosenttia ilmoitti olevansa kokopäivätyössä. Vastaajista 11 prosentilla oli määräaikainen kokopäivätyö ja osa-aikatyössä oli 3 prosenttia. Yrittäjänä toimivien määrä oli neljä prosenttia ja työttömänä työnhakijana kertoi olevansa ainoastaan 2 prosenttia vastaajista.

Seuraava uraseurantakysely toteutetaan vuonna 2015 valmistuneille lokakuussa 2020. Kysely lähetetään vastaanottajille sähköpostitse ja tekstiviestillä.

 

Uraseurantakyselyn tulokset ovat saatavissa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta:

https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx

Tai Töissä.fi: www.töissä.fi

Uraseurannat.fi: Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulokset

 

Lisätietoja:

Marjaana Kivelä, laatupäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 826 6070, marjaana.kivela@xamk.fi

Satu Helmi, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu p.050 5985563, satu.helmi@turkuamk.fi, www.uraseurannat.fi