Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK ovat ottaneet kantaa valtiovarainministeriö budjettiesitykseen. Järjestöt edellyttävät, että hallitus lisää täysimääräisesti budjettiriihessä talousarvioon 2020 hallitusohjelman mukaiset lisäykset korkeakoulujen perusrahoitukseen.

Järjestöt ovat pettyneitä valtiovarainministeriön perjantaina julkaistuun talousarvioehdotukseen, jossa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelman mukaista esitystä siitä, että yliopistojen perusrahoitusta nostetaan 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtiovarainministeri Lintilän ehdotuksessa korotukset vuodelle 2020 ovat vain neljäsosa hallitusohjelmassa luvatusta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoisen mukaan tilanne on ammattikorkeakouluille erittäin vaikea.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti vasta kesällä korkeakouluille laskelmat ensi vuoden rahoituksesta. Ne olivat sen mukaiset, kuin ministeri Saarikko asiaa korkeakouluille kesäkuun lopulla hallitusohjelman pohjalta esitti. Tämän mukaisesti korkeakoulut ovat jo aloittaneet ensi vuoden suunnittelun.

– Valtiovaranministeriön esitys on nyt aivan omilla teillään. Korkeakoulukenttä tuntee itsensä täysin petetyksi. Yksin Xamkin osalta tässä puhutaan noin kahden miljoonan euron menetyksestä, Saastamoinen jatkaa.

– Luvatusta rahoituksesta korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat nyt aivan yksimielisiä. Mutta ei todellakaan ole linjakasta, että ensin rahoitus hallitusohjelmassa luvataan, opetusministerin toimesta korkeakouluille avataan ja sitten valtionvarainministeriö on aivan omilla linjoillaan.

Korkeakoulut odottivat rahoituksen nousua leikkauskierteen jälkeen

Klikkaa ja katso animaatio!

Arenen, Unifin, Sivistystyönantajien, Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton, OAJ:n, SYL:n ja SAMOKin kannanoton mukaan odotukset vuoden 2020 talousarvion osalta olivat korkeakouluissa hallitusohjelman jälkeen positiiviset. Rahoituksen piti kääntyä pitkän leikkauskierteen jälkeen nousuun.

Järjestöjen mukaan täysimääräiset indeksikorotukset sekä hallitusohjelmassa sovittu erillinen 60 miljoonan euron perusrahoituksen korotus paikkaavat osaltaan edellisten hallitusten päätösten myötä syntynyttä noin puolen miljardin vajetta korkeakoulujen julkiseen rahoitukseen. Nyt valtiovarainministeriö on leikannut luvatusta summasta kolmeneljäsosaa.

Jatkuvan oppimisen edistäminen ja aloituspaikkojen lisääminen vaativat väistämättä panostuksia, jotka tässä budjettiesityksessä jäävät vajaiksi. Koulutuksen rahoittamiseen tarvitaan luvattu käänne.

Kannanotto on luettavissa Arenen sivuilla.

Lisätiedot
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, 050 312 5151