Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk raportoi vuosittain vastuullisuuden tuloksistaan. Uunituore sähköinen vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on nyt luettavissa sivulla www.xamk.fi/vastuullisuusraportti2019 . Raportti julkaistaan ainoastaan sähköisenä.

Tänä vuonna julkaistaan ensimmäistä kertaa myös englanninkielinen versio, joka valmistuu kesäkuun 2020 aikana.

– Vastuullisuusraportti kokoaa koko toimintamme tulokset ja vaikutukset yhdelle sivustolle, jolloin tuloksiin on helppo tutustua. Ammattikorkeakouluna tehtävänämme on tuottaa uutta osaamista ja osaajia yhteiskuntaan ja edistää erityisesti omien kotimaakuntiemme menestystä. Vastuullisuutta edellytetään tänä päivänä kaikilta organisaatioilta, ja Xamkin tavoite on olla kattavasti vastuullinen kaikessa toiminnassaan ja edistää vastuullisia valintoja niin työntekijöiden kuin opiskelijoiden arjessa, Xamkin vastuullisuusjohtaja ja opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala taustoittaa.

Vuonna 2019 Xamk teki valtakunnallisia ennätystuloksia esimerkiksi avoimen AMK:n opiskelija- ja opintopistemäärissä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ulkoisen rahoituksen määrässä. Myös henkilökunta on tyytyväistä, sillä 82 % työntekijöistä pitää Xamkia hyvänä työpaikkana. Opiskelijat puolestaan kokevat Xamkin tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena opiskelupaikkana. Tulokset edistävät Xamkin toiminta-alueen ja koko Suomen hyvinvointia.

– Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry perusti tänä keväänä työryhmän, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on näyttää kestävyys ja vastuullisuus osana korkeakoulujen ydintehtävää. Xamkille tämä on tuttua, sillä jo Xamkia edeltävät oppilaitokset raportoivat vastuullisuudestaan. On hienoa, että saamme työryhmässä määriteltyä ammattikorkeakouluille yhteisen tavan kertoa vastuullisuudestamme, Ervaala kertoo raportoinnin tulevaisuudennäkymistä.

Xamkin vastuullisuuteen kuuluvat sekä taloudellinen, ekologinen että sosiaalinen vastuu. Vastuullisuus on koottu ohjelmaksi, jonka mukaan raportti laaditaan. Vastuullisuusohjelmassa on huomioitu ammattikorkeakoulumme strategia ja koko toiminta: opetus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, aluevaikuttavuus, kansainvälisyys, vuorovaikutus sidosryhmien kanssa sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Kampusten ympäristövaikutuksia seurataan mm. WWF Green Office -ympäristöohjelman avulla, ja koko Suomen tasolla ympäristövaikutuksia pienennetään lukuisissa tki-hankkeissa.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Vastuullisuusjohtaja, opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala
044 702 8507, etunimi.sukunimi@xamk.fi

www.xamk.fi/vastuullisuus