Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaavat sotealan työvoimapulaan tiivistämällä yhteistyötään alan veto- ja pitovoiman kehittämisessä. Maakunnallisesti merkittävän hankeen tarkoituksena on vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Tämä toteutetaan kehittämällä Etelä-Savon ennakointia, osaamista ja alueen toimijoiden yhteistyötä. 

Sosiaali- ja terveysalalla on kärsitty työvoimapulasta pitkään. Osaajapula alalla on lisännyt työntekijöiden kuormitusta ja vaikuttanut työoloihin, mikä on saanut monet vaihtamaan alaa. Hanke pureutuu näihin haasteisiin mm. kehittämällä työntekijöiden osaamistarpeita paremmin vastaavaa koulutustarjontaa sekä rakentamalla vetovoimaisia koulutus- ja urapolkumalleja. Koulutus- ja urapolut lisäävät alan vetovoimaa, koulutusten alueellista saavutettavuutta sekä osaavan työvoiman alueellista veto- ja pitovoimaa.

-Sote-alan henkilöstön saatavuus maakunnassa on kehittynyt siinä määrin vaikeaksi, että on korkea aika hakea uusia tapoja toimia, koota alan toimijat yhteen, ennakoida osaamistarpeita ja lopulta vaikuttaa osaajien riittävyyteen, toteaa koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen Xamkista.

Ennakointi- ja yhteistyömallin kehittämisessä tavoitteena on työnantajan, koulutuksen järjestäjien ja hallintoviranomaisten yhteisymmärryksen lisääminen alan koulutuksista ja kouluttautumismahdollisuuksista. Alan veto- ja pitovoima paranee selkeiden koulutuspolkujen ja viestinnän avulla.

– Eloisassa ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet asiakas- ja potilastyössä nähdään aivan keskeisenä pitovoimatekijänä. Eloisa onkin hyvinvointialueiden eturintamassa kehittämässä uramalleja.  Tämä hankerahoitus tulee aivan oivalliseen saumaan ja mahdollistaa sen, että voimme Xamkin kanssa kehittää koulutustarjonnan ja ammatillisen osaamisen vaatimusten vastaavuutta ja kohtaantoa, Eloisan johtajaylihoitaja Pirjo Syväoja iloitsee.

 

Veto- ja pitovoimaa soteallalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hanke

  • toteutusaika 1.10.2023-31.12.2025
  • hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa), Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu).
  • hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR+-ohjelmasta

Lisätietoja:
Pirjo Syväoja
Johtajaylihoitaja
040 3596749
pirjo.syvaoja@etelasavonha.fi

Katri Ryttyläinen-Korhonen
Koulutusalajohtaja, hyvinvointi
040 5205907
katri.ryttylainen-korhonen@xamk.fi