Tiistaina 16.6. julkistetaan uudenlainen digitaalinen Virtual Reality (VR) -oppimisalusta, joka mahdollistaa opiskelun virtuaalisessa ympäristössä mistä päin maailmaa tahansa. Alustan avulla suomalaiset korkeakoulut ja kouluttajat voivat tarjota uudenlaisia koulutuksia kansainvälisille markkinoille. VR-oppimisalusta mahdollistaa koulutuksen ilman fyysistä kosketusta tai altistusta. Koronatilanteessa tämä luo koulutusviennille ainutlaatuisia mahdollisuuksia Suomesta ulkomaille.

Alusta julkistetaan osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kansainvälistyvät kouluttajat -seminaaria.
Lisätietoja seminaarista.

VR-oppimisalusta on kehitetty Start North -yhteisön, teknologiayritys Glue Collaborationin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOn ja Aikuiskoulutus Taitajan yhteistyönä. Lisäksi kehitystyöhön ovat osallistuneet Nokia, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto.

Virtuaaliluokka toimii kuten fyysinen luokkahuone

VR-teknologia tarkoittaa simuloitua käyttäjäkokemusta. Uuden alustan kautta opiskelija voi tulla kolmiulotteiseen virtuaaliluokkaan omilla VR-laseillaan paikasta riippumatta. Opiskelijat ja opettaja toimivat luokassa avatar-tyyppisillä hahmoilla ja kokevat äänet ja liikkeet aivan kuten fyysisessä luokkatilassa. Virtuaaliluokassa ovat käytössä samat opetusvälineet kuin fyysisessä luokassa.

Luokassa voidaan luoda ja käsitellä kolmiulotteisia virtuaalisia hahmoja ja esineitä. Tämä auttaa oppimisessa ja uudenlaisten asioiden luomisessa. VR-oppimisalustan ansiosta koulutus voidaan toteuttaa ilman fyysistä kosketusta tai altistusta.

Nyt julkistettava VR-oppimisalusta on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä se mahdollistaa luokkahuoneittain jopa 25 henkilön samanaikaisen osallistumisen. Tähän mennessä kehitetyissä oppimisympäristöissä lukumäärä on rajoittunut muutamiin samanaikaisiin osallistujiin.
VR-oppimisalustan avulla voidaan opettaa mitä tahansa asiaa matematiikasta historiaan tai teknologiasta kulttuuriin ja muotoiluun.

Innovatiivinen tuote koulutusvientiin – perinteiset ansaintamallit haavoittuvaisia pandemian edessä

Perjantaina 12.6. Opetushallituksen julkaisemassa Koulutusviennin tiekartassa vuosille 2020-2023 todetaan, että koronavirus on muuttamassa ratkaisevalla tavalla alkukeväästä 2020 alkaen koulutusviennin toimintaympäristöä ja tulevaisuutta. Perinteiset koulutusviennin toiminta-, ansainta- ja liiketoimintamallit ovat erittäin haavoittuvia odottamattomien riskien ilmetessä.

Esimerkiksi kansainväliset matkustus- ja oleskelurajoitukset vaikuttavat suoraan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen hakeutumiseen ja pääsyyn sekä kohdemaissa toteutettaviin asiantuntijuuteen perustuviin hankkeisiin. Jo nyt voidaan arvioida vaikutusten olevan pitkäaikaisia.

VR-oppimisalustaa ja -palvelua tarjotaan maailmanlaajuisesti alueille, yliopistoille ja kouluille, joilla on käytössään riittävät kiinteät tai mobiilit tietoliikenneyhteydet. VR- ja tietoverkkoteknologioiden, mukaan lukien 5G-teknologian, kehittyessä sekä VR-laitteiden hintojen madaltuessa teknologian hyödyntämisen opetuskäytössä on ennustettu lisääntyvän nopeasti.

Kansainvälistyvät kouluttajat -hanketta ovat toteuttaneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Aikuiskoulutuskeskus Taitaja vuosina 2018-2020. Hanke on saanut Uudenmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitusta.

Lisätietoja:

Jari Handelberg, projektipäällikkö
Pienyrityskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 050 438 5736,
jari.handelberg@xamk.fi

Lauri Hollo
Start North
p. 044 055 2199,
lauri.hollo@startnorth.com

Jani Leskinen
Glue Collaboration
p. 045 154 9073,
jani.leskinen@glue.work