Xamkin julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain kymmeniä kiinnostavia, yllättäviä ja ajatuksia herättäviä tutkimuksia ja julkaisuja päivänpolttavista ja alueellisesti tärkeistä aiheista.

Xamkin julkaisuryhmä on valinnut viime vuonna Xamkin julkaisusarjassa ilmestyneistä julkaisuista ehdokkaat vuoden 2020 julkaisuksi.

Ehdokkaista voi jokainen äänestää suosikkiaan. Äänestys on auki 8.3. – 19.3.2021. Yhteystiedot jättäneiden osallistujien kesken arvotaan Xamk-huppari.

Julkaisuryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta myös oman valintansa. Julkaisuryhmä painottaa valinnassaan julkaisun yhteiskunnallista tai/ja alueellista vaikuttavuutta, asiantuntijuuden tasoa, ajankohtaisuutta ja sovellettavuutta.

Voittajat julkistetaan maaliskuun lopussa. Lisäksi tuolloin julkistetaan 20 kaikkien aikojen ladatuinta Xamkin julkaisusarjan julkaisua (vuodesta 2017 alkaen).

Vuoden 2020 julkaisu -ehdokkaat

Soininen H., Haatainen N., Pulkkinen L. (toim.) Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2020. Xamk Kehittää 131

Julkaisuryhmän kommentti: “Julkaisussa esitellään laaja-alaisesti ja monipuolisesti Xamkin TKI-toimintaan erityisesti luonnonvarojen kestävän ja älykkään käytön alalta. Artikkeleissa on mukana runsas joukko yritysten ja tutkimuskumppaneiden asiantuntijoita Xamkin TKI-henkilöiden lisäksi. Julkaisu tuo laajan hyödyntäjäjoukon käyttöön Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueiden kehittämisen kannalta tärkeitä soveltavan tutkimuksen ratkaisuja ja kehittämishankkeiden tuloksia. Alueelliset vahvuutemme saavat julkaisun avulla näkyvää roolia kansainvälisesti merkittävien haasteiden ratkaisujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa esimerkiksi ympäristöturvallisuuden ja bioraaka-aineiden älykkään hyödyntämisen aloilla.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5

Hirvonen J., Leppilampi A., & Saarelainen T. (toim.) Selvitys elektronisen urheilun nykytilanteesta ja mahdollisuuksista Kymenlaaksolle. Xamk inspiroi 20

Julkaisuryhmän kommentti: “Julkaisu täyttää hyvin ammattikorkeakoulun tehtävävaatimuksia. Korkeakouluopetusta palveleva sekä työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta tulee esiin tyylikkäästi ja iskevästi toteutetussa artikkelikokoelmassa, jossa e-urheilun tilannetta valotetaan useista erilaisista asiantuntijanäkökulmista, kahdella kielellä. Lopputulos on sujuvalukuinen, eikä olleenkaan paperinmakuinen.”

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-250-4

Nevanperä T., Järvisalo T. (toim.) Soteresepti. Kehittämisvinkkejä ketterille järjestöille. Xamk kehittää 106

Julkaisuryhmän kommentti: “Tässä teoksessa pystytään antamaan julkaisun avulla keinoja alueen järjestöille kehittää itseään. Tässä näkyy hyvin ammattikorkeakoulun kehittämistehtävä. Kirja perustuu järjestettyyn koulutukseen ja hankkeiden yhteistyöhön. Tällainen tiedon avaaminen tukee hyvin Xamkin toiminnan avoimuutta ja tukee jatkuvaa oppimista ja madaltaa kynnystä hyödyntää korkeakoulumme osaamista alueemme työelämän kehittämisessä.”

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-236-8

Neuvonen-Rauhala, M.-L. (ed.): Xamk Beyond 2020.  At Your Service – Business Development, Co-operation and Sustainability. Xamk Research 16

Julkaisuryhmän kommentti: ”Beyond 2020 luo yhdeksän napakan englanninkielisen artikkelin kautta monipuolisen katsauksen Xamk:in TKI-toimintaan. Teemat ovat laajalti ajankohtaisia; pienyritysten liiketoiminnan digitalisointi, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, pienyritysten verkkomarkkinointi, robotiikka sairaalaympäristössä, kyberturvallisuus merenkulussa sekä etäkokousten ympäristövaikutukset. Kirjoittajien joukkoon on tavoitettu monipuolisesti mukaan myös Xamk:in yhteistyökumppaneita. Julkaisun visuaalinen ilme on yksinkertainen, mutta selkeän värikäs.”

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-279-5

Maijanen E., Valta M. (toim.)  Yrittäjän pieni digikirja – somesta strategiaan. Xamk Kehittää 130

Julkaisuryhmän kommentti: ”Kahden ammattikorkeakoulun (XAMK, LAB) henkilöstön kirjoittama yrittäjille kohdennettu, helposti omaksuttava tietopaketti, josta kukin voi poimia omaan yritys toimintaansa sopivimmat vinkit ja työkalut. Kirja etenee digitalisaation ja alustatalouden perusasioiden kautta sosiaalisen median hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Mukaan on myös yrittäjien kokemustarinoita. Kirjan lopussa on työkirjaosio, jonka avulla yrittäjä voi kehittää ja päivittää osaamistaan. Visuaalinen toteutus, hyviä kaavioita ja kuvia. Erittäin ajankohtainen aihe alueen yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Konkretisoi rautalankamallien avulla vaikeaa asiaa. Julkaisu on pirteä käytännön opas, jossa panostettu luettavuuteen.”

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-293-1

Hännikäinen-Uutela A.-L. (toim.) 2020. Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Xamk Kehittää 109

Julkaisuryhmän kommentti: “Toisen asteen opiskelijoiden uupumiseen, motivaatio-ongelmiin sekä yksinäisyyteen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota. Julkaisu kiinnittyy alueellisestikin erittäin ajankohtaiseen oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen. Julkaisussa kuvataan erilaisia harjoitteita, joita oppilaitoksen eri toimijat nuorisotyöntekijöistä vertaisohjaajiin ja opettajiin voivat käyttää nuorten kohtaamisessa, heidän osallisuutensa edistämisessä tai laajemmin kouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Harjoitteet on jaettu selkeästi oppiaineiden sisällä käytettäviin, nuorten hyvinvointia tukeviin, koulun yhteisöllisyyttä edistäviin sekä lähiyhteisöjen kanssa toteuttaviin. Ne on kuvattu selkeästi ja tarjoavat mahdollisuuden kokeiluihin hyvin matalalla kynnyksellä. Käsikirjan käyttökelpoisuus sekä yhteisöpedagogikoulutuksen oppimateriaalina että kasvatusalan toimijoiden työkaluna on erinomainen.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-241-2

ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI TÄSTÄ!

Xamkin julkaisuryhmän kokoonpano 2020

Puheenjohtaja Pekka Uotila, kirjastonjohtaja

Jäsenet:

  • Miia Karttunen, lehtori, yhteisten opintojen koulutusyksikkö
  • Katja Komonen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö
  • Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, metsä, ympäristö ja energia
  • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, yliopettaja, liiketalous
  • Tomi Oravasaari, tutkimusyksikön johtaja, logistiikka ja merenkulku
  • Noora Talsi, tutkimusjohtaja, digitaalinen talous
  • Riitta Tuikkanen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö
  • Ari Utriainen, yksikön johtaja, luovien alojen tutkimusyksikkö

 

 

Vuoden 2020 julkaisu -kilpailu on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa!

Teemavuoden tarkoituksena on tehdä tutkitusta tiedosta saavutettavampaa ja näkyvämpää.

Teemavuoden järjestävät Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Arvonnan säännöt

Xamkin tietosuojailmoitus