Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ovat tehneet hankintasopimuksen Wärtsilä Voyage Sweden AB:n kanssa merenkulun simulaatio-oppimisympäristön toteuttamisesta. Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus.

Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Hankinnan investointiosuuden arvo on noin 3 miljoonaa euroa ja toteutuksen valmistelu aloitetaan heti.

Simulaatio-oppimisen edelläkävijä

Yhteistyöllä Xamk, Ekami ja Wärtsilä Voyage edistävät yhdessä merenkulun simulaatiopedagogiikkaa ja siihen hyödynnettäviä teknologioita. Wärtsilän tekoälyä, lisättyä todellisuutta ja pilvipalveluita hyödyntävät teknologiat tuovat täysin uusia mahdollisuuksia laadukkaaseen ja joustavaan simulaatiopedagogiikkaan sekä tutkimukseen.

Ympäristö sisältää monipuoliset ja keskenään yhdistetyt simulaattorit laivojen kansi-, kone- ja sähköosastoilla työskentelevien merenkulkijoiden koulutukseen, meriliikenteen ohjaukseen, hätätilannehallintaan ja -johtamiseen sekä lastinkäsittelyyn aluksilla ja satamissa.

Tehtäväsimulaattoreita täydentävät kattavat ja toisiinsa integroidut luokka- ja ohjaajatilat, laitekoulutustilat, lisätyn todellisuuden virtuaaliympäristöt sekä simulaatio-oppiminen pilvipalveluna.

Simulaatiolla parannetaan alusturvallisuutta

Opiskelijoille simulaatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua vaativiin merenkulkutehtäviin turvallisesti. Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi.

Oppimisympäristö tukee merenkulkijoiden jatkuvan oppimisen tarpeita, laivatekniikan uusia teknologioita ja niiden käyttöönottoa, alusturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden täydennyskoulutusta ja monialaista tutkimustoimintaa koko merenkulun alalta. Monipuoliset lisäominaisuudet mahdollistavat myös merellä toimivien viranomaisten toiminnan harjoittelun, kehittämisen ja tutkimisen.

Xamkissa koulutetaan merikapteeneja sekä merenkulun laivatekniikan ja sähkövoimatekniikan insinöörejä. Lisäksi tarjolla on merenkulun johtamisen ylempi amk-tutkinto. Ekamissa voi opiskella merenkulkualan perustutkintoa, josta valmistuu vahtiperämiehiä, vahtikonemestareita sekä korjaajia. Myös kotimaanliikenteen tarpeisiin valmistuu koneenhoitajia, kuljettajia ja laivureita.

Xamk ja Ekami tarjoavat lisäksi merenkulun täydennys- ja kertauskoulutuksia Kotka Maritime Centre nimellä.

 

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Olli-Pekka Brunila, olli-pekka.brunila@xamk.fi, p. 044 702 8481

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Maria Kämäräinen, maria.kamarainen@ekami.fi, p. 041 546 0056