Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 17.11.2020 käynnistää yhteistoimintalain 8. luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut yrittäjyys- ja innovaatiotoimintojen uudelleenorganisoimiseksi. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on lisätä Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta vahvistamalla opiskelijoiden yrittäjyyspolkua ja tukemalla alueella jo toimivia yrityksiä.

Yt-neuvottelujen kohteena on yrittäjyyden palveluiden, yrittäjyyskoulutuksen ja yritysten kehittämistyöhön tähtäävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan vastuunjako, rakenteet sekä työtekijöiden tehtäväkuvat ja vastuut. Henkilöstövähennyksiä ei tavoitella. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat 24 työntekijää.

Tällä hetkellä Xamkin yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnot on organisoitu hajautetusti eri yksiköihin. Tavoitteena on, että opetuksessa, startup-toiminnassa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa oleva vahva yrittäjyysosaaminen yhdistyisivät tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi.

– Yrittäjien ja yritysten tukeminen ja opiskelijoidemme kannustaminen yrittäjyyteen on strategiamme keskiössä. Hyvää työtä on tehty eri puolilla ammattikorkeakouluyhteisöämme. Jotta pystyisimme kuitenkin vielä paremmin palvelemaan aluettamme myös tässä asiassa, on nyt syytä tarkastella, pitäisikö yrittäjyyden ja innovaatiotoimintojen tehtäviä ja vastuita järjestää uudelleen ja johtaa koordinoidummin, toteaa toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Xamk on sitoutunut strategiassaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmimassaan tulossopimuksessa 2021–2024 vahvistamaan uusien yritysten syntymistä, kasvattamaan opiskelijavetoisten yritysten määrää, kehittämään yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämään innovaatiotoiminnan ja tutkimustulosten kaupallistamista sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka
puh. 044 702 8372, mirja.toikka@xamk.fi