Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) uudistaa fuusion myötä opetuksen suunnittelun, hallinnon ja opintoasiainhallinnon toimintoja. Uudistustyötä vauhdittaa liittyminen PEPPI-konsortioon. Konsortiossa on mukana Xamkin lisäksi 12 ammattikorkeakoulua ja muutamia yliopistoja sekä 7 yritysjäsentä. Konsortioon liittyminen mahdollistaa PEPPI-järjestelmäkokonaisuuden ja sen liittymien käyttöönoton. Käyttöönottoprojekti on käynnistynyt tammikuussa 2016. Uusi järjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön vuonna 2017.

Järjestelmäkokonaisuus tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle monipuolisia sähköisiä palveluja. Uudesta järjestelmästä löytyvät jatkossa esimerkiksi opetussuunnitelmat, opetustarjonta, työjär-jestykset, opintosuoritusrekisterit ja opintoihin ilmoittautuminen. Nykyisin käytössä olevista järjestelmistä – esimerkiksi Asio, Winha, SoleOps – luovutaan. Näin saadaan korvattua erillisiä, kalliisti ylläpidettäviä ja moninkertaisen työmäärän prosessien eri vaiheissa vaativia tietojärjestelmiä ja organisaatio voi tehostaa toimintojaan näillä osa-alueilla.

Konsortioon liittyminen ja Peppi-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiaa tukeva ratkaisu, joka parantaa toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Henkilöstön näkökulmasta käyttäjälähtöisyys ja entistä sujuvammat opetuksen prosessit ovat uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Järjestelmäkokonaisuus toimii yhtenäisesti opetuksen suunnittelun ja hallinnon, opintoasianhallinnon sekä tila- ja työjärjestyssuunnittelun tarpeissa.

Opiskelijoille uudistus tuo paremmat opintojen suunnittelun ja opintoasianhallinnon palvelut, ml. sähköiset palvelut, joiden avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja ja suorittaa opintoja ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uudistus vahvistaa myös elinikäisiä opiskelumahdollisuuksia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Konsortio muodostaa kehitys- ja hallinnointimallin, joka tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden yhteiseen kehittämiseen ja kehitystyön tulosten jakamiseen. Konsortioon liittymisen myötä Xamk on mukana ammattikorkeakoulujen ja yliopistosektorin yhteisessä tutkimus- ja kehittämisverkos-tossa.

Lisätietoja:
Opetusjohtaja Tuija Vänttinen, tuija.vanttinen@mamk.fi, 040 772 3366
Hankintapäällikkö Satu Sirkiä, satu.sirkia@mamk.fi, Puh. 040 868 6439
Projektipäällikkö Kaija Asp, kaija.asp@xamk.fi, 040 570 8946

www.peppi-konsortio.fi/konsortio.html