Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on kehittänyt uudenlaisen öljyntorjuntakoulutuksen pelastusviranomaisille. Koulutuksen tekee ainutlaatuiseksi uusi öljykeräinsimulaattori, joka suunniteltiin ja valmistettiin erityisesti tätä koulutusta varten. Vastaavaa simulaattoria ei ole käytössä missään muualla maailmassa.

Simulaattorin on valmistanut lappeenrantalainen Mevea Oy, ja sen mallina on käytetty suomalaisen Lamor Corporation Ltd:n harjakeräintä. Koulutuksessa käytetään myös ensimmäistä kertaa merenkulun komentosiltasimulaattoreita öljylautan puomituksen ja nuottauksen harjoitteluun.

Ensimmäisiin koulutuksiin osallistuu yhteensä kuusi pelastuslaitosta ja Pelastusopisto. Tammikuussa järjestettyyn pilottikoulutukseen kaukaisimmat osallistujat tulivat Lapin pelastuslaitokselta. Simulaattori sijaitsee merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskuksessa Kotkassa.

Öljyntorjunnan koulutukselle on tarvetta

Koulutuksen suunnittelun pohjaksi toteutettiin öljyntorjunnan osaamiskartoitus, jossa tutkittiin öljyntorjuntatoimijoiden nykyisen osaamisen tasoa öljyntorjunnan eri osa-alueilla.

Tulokset osoittavat, että öljyntorjunnan koulutukselle on kysyntää. Koulutustarvetta nähdään erityisesti torjunta- ja keräystyön menetelmä- ja kalusto-osaamisessa sekä torjuntatyön suorittamisessa haastavissa olosuhteissa. Simulaatiokoulutus soveltuu erittäin hyvin harjoitteluun haastavissa olosuhteissa, kun erilaisia olosuhteita voidaan harjoitella turvallisesti ilman henkilöstöön tai kalustoon kohdistuvaa riskiä.

Koulutus toteutetaan osana ESR-rahoitteista SCAROIL-hanketta (Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery). Simulaattorin hankinta on toteutettu EAKR-rahoitteisessa investointihankkeessa SCAROIL Simulators. SCAROIL-hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto Hämeen ELY-keskuksen kautta. Investointihanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan ja Kymenlaakson liitto. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan osaprojektia rahoittavat lisäksi Merenkulun Säätiö, Palosuojelun Edistämissäätiö sekä William ja Ester Otsakorven säätiö.

 

Lisätietoja:

Emmi Rantavuo, SCAROIL-projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 044 702 8775

Justiina Halonen, merenkulun tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 044 7028514

Antti Lanki, simulaatiokouluttaja, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 044 7028516

Tero Eskola, Managing Director, Mevea Oy, 050 015 0003