Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrittäjyys- ja innovaatiotoimintoja koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 15.1.2021. Neuvottelut käynnistyivät 25.11. ja koskivat 24 työntekijää. Tavoitteena ei ollut henkilöstömäärän vähentäminen vaan toimintojen uudelleenorganisointi, joka vastaa entistä paremmin Etelä-Savon ja Kymenlaakson elinkeinoelämän tarpeisiin.

Xamk perustaa uuden yrittäjyys- ja innovaatiot -yksikön liiketalouden ja kulttuurin koulutusalalle. Yksikköön siirtyy henkilöitä sekä Pienyrityskeskuksesta että yhteisten opintojen yksiköstä. Lisäksi Pienyrityskeskuksen työntekijöitä siirtyy tutkimus- ja kehittämistehtäviin eri tutkimusaloille. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.3.2021.

Uudelleenorganisoinnin myötä Pienyrityskeskuksen toiminta Xamkin tutkimusyksikkönä päättyy ja Espoon toimipisteestä luovutaan. Espoon toimipisteessä työskennelleet henkilöt jatkavat entisissä tehtävissään Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla.

– Uuteen yksikköön keskitetään yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämisen koulutusta, palveluita sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Muita vastuualueita ovat innovaatiotoiminnan tukeminen ja tutkimustulosten kaupallistaminen, ja lisäksi tullaan panostamaan myös opiskelijayrittäjyyteen ja startup-toimintaan. Tällä uudistuksella voimme vastata entistä paremmin Kaakkois-Suomen elinvoiman kehittämisen ja yritysyhteistyön tarpeisiin, ja samalla säilytämme Pienyrityskeskuksen tärkeän ja hyvän osaamisen toiminta-alueellamme, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen toteaa.

Xamk on sitoutunut strategiassaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmimassaan tulossopimuksessa 2021–2024 vahvistamaan uusien yritysten syntymistä, kasvattamaan opiskelijavetoisten yritysten määrää, kehittämään yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämään innovaatiotoimintaa ja tutkimustulosten kaupallistamista Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
puh. 050 312 5151, etunimi.sukunimi@xamk.fi